Nữ Vương Ban Sự Bình An

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(www.fb.com/100009283137385/videos/2453471771638903/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Trên đường đời bao nguy nan, xin Nữ Vương ban sự bình an cầu cho chúng con, cầu cho chúng con.


1.

Mẹ Ma-ri-a hằng đưa bước những khi hiểm nguy, dù bao phong ba, đoàn con vững tâm không lo gì.


ĐK.

Trên đường đời bao nguy nan, xin Nữ Vương ban sự bình an cầu cho chúng con, cầu cho chúng con.


2.

Mẹ ban ơn thiêng gìn giữ chúng con luôn bình yên tựa như em thơ được êm ấm trong tay mẹ hiền.


ĐK.

Trên đường đời bao nguy nan, xin Nữ Vương ban sự bình an cầu cho chúng con, cầu cho chúng con.


3.

Mẹ luôn đưa tay dìu đưa chúng con trên đường ngay, vượt muôn chông gai để nên thánh trong Mẹ mỗi ngày.


ĐK.

Trên đường đời bao nguy nan, xin Nữ Vương ban sự bình an cầu cho chúng con, cầu cho chúng con.


4.

Mẹ như Sao Mai rạng soi dẫn đưa trên biển xa, đoàn con an vui tìm về đến bến thiêng Quê Nhà.


ĐK.

Trên đường đời bao nguy nan, xin Nữ Vương ban sự bình an cầu cho chúng con, cầu cho chúng con.