Hạt Bụi Không Tên

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Mai Thiên Vân

(https://www.youtube.com/watch?v=AdUs9LG-ad4)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Truyền Giáo - Thánh Hiến

CBST1

1.

Là hạt bụi không tên con vươn lên, con vươn lên làm vì sao,

Đem ánh sáng của Trời chiếu soi cuộc đời.

Là giọt lệ buồn đau, con nở hoa, con nở hoa trong Chúa xuân,

Hương sắc nói lời vui với muôn ngàn dân.

 

ĐK.

Chúa đã chọn con dẫu con đây chẳng đáng.

Một đời chứng nhân khắc ghi bao hồng ân.

 

2.

Được gọi mời trao dâng, con hân hoan, con hân hoan nhận hồng ân.

Xin tiến bước theo Người suốt con đường trần.

Dù mọn hèn nhỏ nhoi, con cậy trông, con cậy trông ơn đỡ nâng.

Năm tháng suốt đời con tiếng ca vọng ngân.


ĐK.

Chúa đã chọn con dẫu con đây chẳng đáng.

Một đời chứng nhân khắc ghi bao hồng ân.

 

3.

Dù đường đời gian nguy, con ra đi, con ra đi nào ngại chi.

Đi nói với người người Phúc Âm của trời.

Chợt lần nào buồn đau, con nhìn lên, con nhìn lên kia ngất cao,

Tay Thánh Giá rộng ban sức thiêng ủi an.


ĐK.

Chúa đã chọn con dẫu con đây chẳng đáng.

Một đời chứng nhân khắc ghi bao hồng ân.

Hạt Bụi Không Tên - Phanxicô - Truyền Giáo - Thánh Hiến