Nước Trời

(Mt 13:44-45)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Tam Biên

(https://www.youtube.com/watch?v=3Q2JFeiCk_Q)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Nước Trời như là hạt ngọc quý vùi trong ruộng sâu biết đâu mà tìm.

 

1.

Có người buôn phương xa đi tìm mua ngọc ngà, tìm được viên ngọc quý, rất vui mừng.

Người về bán đi luôn của cải chốn quê hương, mua ngọc quý, đi mua Nước Trời.


ĐK.

Nước Trời như là hạt ngọc quý vùi trong ruộng sâu biết đâu mà tìm.

 

2.

Nước Trời cho nhân gian trên đường đi ngập tràn, là một viên ngọc quý Chúa thương ban.

Bằng cuộc sống thương đau, bằng tận hiến dâng trao, xin ngọc quý, xin ban Nước Trời.


ĐK.

Nước Trời như là hạt ngọc quý vùi trong ruộng sâu biết đâu mà tìm.

 

3.

Nước Trời ở đâu xa, Nước Trời trong mọi nhà, mở lòng ra tìm thấy, có đâu xa.

Lòng thờ Chúa Ba Ngôi, lòng trìu mến anh em như là giá trao mua Nước Trời.


ĐK.

Nước Trời như là hạt ngọc quý vùi trong ruộng sâu biết đâu mà tìm.

 

4.

Nước Trời ban cho ai có lòng yêu hòa bình, trọn đời vui nghèo khó, sống khiêm nhu.

Người hiền đức thanh cao, vẹn sạch giữa thương đau, sẽ được Chúa ban cho Nước Trời.


ĐK.

Nước Trời như là hạt ngọc quý vùi trong ruộng sâu biết đâu mà tìm.

 

5.

Nước Trời ban cho ai biết tìm đi đường hẹp là đường theo sự sống, đến thiên cung.

Bằng lòng mến không phai, bằng thập giá trên vai, theo đường Chúa đi lên Nước Trời.


ĐK.

Nước Trời như là hạt ngọc quý vùi trong ruộng sâu biết đâu mà tìm.


1.

Có người buôn phương xa đi tìm mua ngọc ngà, tìm được viên ngọc quý, rất vui mừng.

Người về bán đi luôn của cải chốn quê hương, mua ngọc quý, đi mua Nước Trời.


ĐK.

Nước Trời như là hạt ngọc quý vùi trong ruộng sâu biết đâu mà tìm.

Nước Trời (Mt 13,44-45) - Phanxicô - Ca Nguyện