Núi Cao Vinh Quang

(Thánh Vincentê Ferriô)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Chư Thánh

CBST246

ĐK.

_ _ _ _

[La la la la]

La la la la _ la la

[_ _ La la la _ la]

_ _ _ _

[La la la la]

La la la la la la la la

[_ _ La la _ _ la la]

Thiên Chúa gọi tên _ _ cho vút lên

[_ _ _ _ Người gọi _ _ tên]

Một ngọn núi, núi cao vinh quang

(Một ngọn núi, núi cao vinh quang, bao vinh quang)

[_ _ _ Ngọn cao vinh quang, bao vinh quang]

_ _ _ _ _ _ _ _

(Núi vinh quang là thánh VINH-SƠN _)

[_ _ _ _ Núi vinh quang là]

Núi vinh quang là thánh VINH-SƠN

[Là VINH-SƠN, _ là VINH-SƠN]

Từ trên núi trời muôn hào hùng

[Từ trên núi cao ngàn kiên trung]

Lời Thiên Chúa vọng xa ngàn trùng

[Lời Thiên Chúa nói hòa non sông]

Chan chứa lời ca.

(Làm mưa rơi _ thiết tha.)

[Làm _ rơi _ thiết tha.]

1.

(Duo Nữ)

Trên cao êm đềm chảy xuống ngọt mềm một dòng suối.

Cho những linh hồn còn khát khao hoài thấy tình yêu.

_ _ _

[Suối tình yêu]

Ơn thiêng Chúa ban

[Ơn thiêng Chúa ban]

Lòng con say sưa phúc ân đến muôn đời.

[Lòng con say sưa phúc ân đến muôn đời.]


ĐK.

_ _ _ _

[La la la la]

La la la la _ la la

[_ _ La la la _ la]

_ _ _ _

[La la la la]

La la la la la la la la

[_ _ La la _ _ la la]

Thiên Chúa gọi tên _ _ cho vút lên

[_ _ _ _ Người gọi _ _ tên]

Một ngọn núi, núi cao vinh quang

(Một ngọn núi, núi cao vinh quang, bao vinh quang)

[_ _ _ Ngọn cao vinh quang, bao vinh quang]

_ _ _ _ _ _ _ _

(Núi vinh quang là thánh VINH-SƠN _)

[_ _ _ _ Núi vinh quang là]

Núi vinh quang là thánh VINH-SƠN

[Là VINH-SƠN, _ là VINH-SƠN]

Từ trên núi trời muôn hào hùng

[Từ trên núi cao ngàn kiên trung]

Lời Thiên Chúa vọng xa ngàn trùng

[Lời Thiên Chúa nói hòa non sông]

Chan chứa lời ca.

(Làm mưa rơi _ thiết tha.)

[Làm _ rơi _ thiết tha.]

2.

(Duo Nữ)

Trên đôi môi người rực sáng muôn lời gieo chân lý.

Như gió trên nguồn êm ái ru hồn mãi bình yên.

_ _ _

[Suối bình yên]

Ơn thiêng Chúa ban

[Ơn thiêng Chúa ban]

Lòng con say sưa phúc ân đến muôn đời.

[Lòng con say sưa phúc ân đến muôn đời.]


ĐK.

_ _ _ _

[La la la la]

La la la la _ la la

[_ _ La la la _ la]

_ _ _ _

[La la la la]

La la la la la la la la

[_ _ La la _ _ la la]

Thiên Chúa gọi tên _ _ cho vút lên

[_ _ _ _ Người gọi _ _ tên]

Một ngọn núi, núi cao vinh quang

(Một ngọn núi, núi cao vinh quang, bao vinh quang)

[_ _ _ Ngọn cao vinh quang, bao vinh quang]

_ _ _ _ _ _ _ _

(Núi vinh quang là thánh VINH-SƠN _)

[_ _ _ _ Núi vinh quang là]

Núi vinh quang là thánh VINH-SƠN

[Là VINH-SƠN, _ là VINH-SƠN]

Từ trên núi trời muôn hào hùng

[Từ trên núi cao ngàn kiên trung]

Lời Thiên Chúa vọng xa ngàn trùng

[Lời Thiên Chúa nói hòa non sông]

Chan chứa lời ca.

(Làm mưa rơi _ thiết tha.)

[Làm _ rơi _ thiết tha.]

3.

(Duo Nữ)

Bao nhiêu phép lạ được phú cho người đẹp lòng Chúa.

Qua cánh tay người Hội Thánh đón nhận suối hồng ân.

_ _ _

[Suối hồng ân]

Ơn thiêng Chúa ban

[Ơn thiêng Chúa ban]

Lòng con say sưa phúc ân đến muôn đời.

[Lòng con say sưa phúc ân đến muôn đời.]


ĐK.

_ _ _ _

[La la la la]

La la la la _ la la

[_ _ La la la _ la]

_ _ _ _

[La la la la]

La la la la la la la la

[_ _ La la _ _ la la]

Thiên Chúa gọi tên _ _ cho vút lên

[_ _ _ _ Người gọi _ _ tên]

Một ngọn núi, núi cao vinh quang

(Một ngọn núi, núi cao vinh quang, bao vinh quang)

[_ _ _ Ngọn cao vinh quang, bao vinh quang]

_ _ _ _ _ _ _ _

(Núi vinh quang là thánh VINH-SƠN _)

[_ _ _ _ Núi vinh quang là]

Núi vinh quang là thánh VINH-SƠN

[Là VINH-SƠN, _ là VINH-SƠN]

Từ trên núi trời muôn hào hùng

[Từ trên núi cao ngàn kiên trung]

Lời Thiên Chúa vọng xa ngàn trùng

[Lời Thiên Chúa nói hòa non sông]

Chan chứa lời ca.

(Làm mưa rơi _ thiết tha.)

[Làm _ rơi _ thiết tha.]

4.

(Duo Nữ)

Trông mong ơn Trời, nguyện bước theo người lên ngọn núi.

Khi hát êm đềm, khi khóc ưu phiền, vững niềm tin.

_ _ _

[Với niềm tin]

Ơn thiêng Chúa ban

[Ơn thiêng Chúa ban]

Lòng con say sưa phúc ân đến muôn đời.

[Lòng con say sưa phúc ân đến muôn đời.]

Núi Cao Vinh Quang (Thánh Vincentê Ferriô) - Phanxicô - Chư Thánh (1/2)
Núi Cao Vinh Quang (Thánh Vincentê Ferriô) - Phanxicô - Chư Thánh (2/2)