Ánh Sáng Phục Sinh

Lời Việt: Phanxicô

Nhạc: Rayonnant de lumière (cổ ca Limbourg - 1838)

Trình bày: Ca Đoàn Tam Biên

(https://www.youtube.com/watch?v=Hq_EfDax4KI)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

1.

Bừng sáng huy hoàng ánh thiều quang, trời ngập niềm vui, vang câu hát.

Này Chúa ra khỏi mồ, Chúa hiển vinh.

Nào mừng ngày Chiên Con phục sinh.

 

ĐK.

Al-le-lu Al-le-lu-ia. Người đang sống ở bên chúng ta.

Nguồn sống cứu độ Chúa tặng ban, để đời hồi sinh trong bình an.

 

2.

Thập giá uy hùng xóa tội nhơ, người được hồi hương tung hô Chúa.

Ngày mới huy hoàng ánh bình minh, người hòa lời hoan ca phục sinh.


ĐK.

Al-le-lu Al-le-lu-ia. Người đang sống ở bên chúng ta.

Nguồn sống cứu độ Chúa tặng ban, để đời hồi sinh trong bình an.

 

3.

Sự chết không còn chế ngự con vì Người đã ban ơn cứu thoát.

Nhờ Chúa con được phúc trường sinh, được dự phần cao quang hiển vinh.


ĐK.

Al-le-lu Al-le-lu-ia. Người đang sống ở bên chúng ta.

Nguồn sống cứu độ Chúa tặng ban, để đời hồi sinh trong bình an.

Ánh Sáng Phục Sinh - Lời Việt: Phanxicô - Nhạc: Rayonnant de lumière (cổ ca Limbourg - 1838) - Mùa Chay - Phục Sinh