Thánh Đaminh Ninh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

1.

Cây lúa làng Trung Linh, (tang tình) cây lúa Trung Linh,

Cây đẹp muôn năm nhuộm máu đào gương trung trinh.

Đồng xanh ghi nhớ dấu chân người đẹp tươi, đi gieo hạt giữa đời,

Mồ hôi theo mồ hôi pha nước mắt.

Tình quê chan chứa, nắng vương trên hàng cau, sương gieo gội lá cành,

Người trông lên trời cao, vững niềm tin.

 

2.

Ai có về Trung Linh, (tang tình) ai đến Trung Linh,

Nghe chuyện năm xưa người anh hùng: ĐA-MINH NINH.

Người tin yêu Chúa, vững đôi tay cần lao, con tim hồng thắm nồng,

Đời dân quê sạch trong, vui nắng gió.

Rồi mưa dông đến, giáo gươm giăng làng thôn, trong gông cùm xích xiềng,

Người tuyên xưng niềm tin, vững niềm tin.

 

3.

Son sắt và trung trinh, (tang tình) son sắt trung trinh,

Thôn làng muôn năm ngợi khen người: ĐA-MINH NINH.

Ngàn sau ghi nhớ thánh nhân nơi đồng quê, đơn sơ và khó nghèo,

Mà nêu gương tình yêu cao biết mấy.

Nguyện xin Thiên Chúa dẫn đưa cuộc đời con trên con đường thế trần

Được noi gương hùng anh, sống hùng anh.

Thánh Đaminh Ninh - Phanxicô - Chư Thánh