Khi Tôi Nằm Xuống

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Cecilia Bùi Phát

(https://www.youtube.com/watch?v=YEPSR65_jnU)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Cầu Hồn

CBST1

1.

Khi xác thân tôi nằm xuống, nát tan trong tro bụi, đâu phải hết rồi.

Tôi về với Chúa, Mùa-Xuân-Không-Úa và Tình-Thương-Vô-Cùng.

 

ĐK.

Tôi có niềm tin: Đời có qua nhưng mãi tôi còn Chúa.

Tôi giờ bước đi mà trái tim mang niềm vui Nước Trời.

 

2.

Tôi sống bao nhiêu ngày tháng, với bao nhiêu vui buồn, cũng một kiếp người.

Tôi nhìn thế giới, triền miên đi tới những đổi thay không ngờ.


ĐK.

Tôi có niềm tin: Đời có qua nhưng mãi tôi còn Chúa.

Tôi giờ bước đi mà trái tim mang niềm vui Nước Trời.

 

3.

Tôi sống luôn luôn nhờ Chúa, áo cơm lo đêm ngày, đâu kể sức mình.

Tôi cần Thiên Chúa tựa như cây lúa luôn cần mưa trên đồng.


ĐK.

Tôi có niềm tin: Đời có qua nhưng mãi tôi còn Chúa.

Tôi giờ bước đi mà trái tim mang niềm vui Nước Trời.

 

4.

Tôi sống như đang tìm kiếm, chết như đang say ngủ, đã đủ thăng trầm.

Tôi về tới bến, thuyền tôi đã đến nơi bình yên muôn đời.


ĐK.

Tôi có niềm tin: Đời có qua nhưng mãi tôi còn Chúa.

Tôi giờ bước đi mà trái tim mang niềm vui Nước Trời.

 

5.

Tôi ước mong ai còn sống, hãy luôn luôn vui cười, sống trọn kiếp người.

Luôn tìm Thiên Chúa, Mùa-Xuân-Không-Úa và Tình-Thương-Vô-Cùng.


ĐK.

Tôi có niềm tin: Đời có qua nhưng mãi tôi còn Chúa.

Tôi giờ bước đi mà trái tim mang niềm vui Nước Trời.

 

6.

Đây phút giây tôi từ giã, thiết tha xin trao lại những lời cuối cùng:

Xin người hãy nhớ: Ngày mai ta sẽ vui gặp nhau trên Trời.


ĐK.

Tôi có niềm tin: Đời có qua nhưng mãi tôi còn Chúa.

Tôi giờ bước đi mà trái tim mang niềm vui Nước Trời.

Khi Tôi Nằm Xuống - Phanxicô - Cầu Hồn