Trong Hang Đá Nhỏ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ân Phúc

(http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/trong-hang-da-nho-2/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST156

ĐK.

Con dâng lễ vật hèn

(_ _ _ _ Con dâng)

Trong hang _ là hang đá nhỏ

(_ Hang đá _ hang đá nhỏ)

Sương rơi _ Chúa _ có lạnh không?

(_ _ Từng giọt thật buồn _ _ Chúa có lạnh không?)

Nguyện dâng Chúa lòng đơn sơ _ _ đến tôn thờ _

(_ _ _ _ Nguyện dâng Chúa lòng đơn sơ ơ ơ ơ)

Làm hơi là hơi thở ấm

(_ _ _ _ _ _)

_ _ Che vừa _ _ che vừa gió sương.

(Làm hơi thở ấm sao che _ vừa gió mưa ơ ơ ơ ơ ơ)

1.

Dâng Chúa buồn đau, dâng Chúa an vui, mùa đông sắp qua, mùa xuân chưa về.

Con xin ngồi kề gần bên máng cỏ nói nhỏ với Người những chuyện trần gian.


ĐK.

Con dâng lễ vật hèn

(_ _ _ _ Con dâng)

Trong hang _ là hang đá nhỏ

(_ Hang đá _ hang đá nhỏ)

Sương rơi _ Chúa _ có lạnh không?

(_ _ Từng giọt thật buồn _ _ Chúa có lạnh không?)

Nguyện dâng Chúa lòng đơn sơ _ _ đến tôn thờ _

(_ _ _ _ Nguyện dâng Chúa lòng đơn sơ ơ ơ ơ)

Làm hơi là hơi thở ấm

(_ _ _ _ _ _)

_ _ Che vừa _ _ che vừa gió sương.

(Làm hơi thở ấm sao che _ vừa gió mưa ơ ơ ơ ơ ơ)

2.

Mây trắng trời xanh, tinh tú long lanh, đèn ai thắp lên rực rỡ huy hoàng.

Con xin được làm một cây nến nhỏ cháy đỏ tâm tình cảm tạ trời cao.


ĐK.

Con dâng lễ vật hèn

(_ _ _ _ Con dâng)

Trong hang _ là hang đá nhỏ

(_ Hang đá _ hang đá nhỏ)

Sương rơi _ Chúa _ có lạnh không?

(_ _ Từng giọt thật buồn _ _ Chúa có lạnh không?)

Nguyện dâng Chúa lòng đơn sơ _ _ đến tôn thờ _

(_ _ _ _ Nguyện dâng Chúa lòng đơn sơ ơ ơ ơ)

Làm hơi là hơi thở ấm

(_ _ _ _ _ _)

_ _ Che vừa _ _ che vừa gió sương.

(Làm hơi thở ấm sao che _ vừa gió mưa ơ ơ ơ ơ ơ)


1.

Dâng Chúa buồn đau, dâng Chúa an vui, mùa đông sắp qua, mùa xuân chưa về.

Con xin ngồi kề gần bên máng cỏ nói nhỏ với Người những chuyện trần gian.


ĐK.

Con dâng lễ vật hèn

(_ _ _ _ Con dâng)

Trong hang _ là hang đá nhỏ

(_ Hang đá _ hang đá nhỏ)

Sương rơi _ Chúa _ có lạnh không?

(_ _ Từng giọt thật buồn _ _ Chúa có lạnh không?)

Nguyện dâng Chúa lòng đơn sơ _ _ đến tôn thờ _

(_ _ _ _ Nguyện dâng Chúa lòng đơn sơ ơ ơ ơ)

Làm hơi là hơi thở ấm

(_ _ _ _ _ _)

_ _ Che vừa _ _ che vừa gió sương.

(Làm hơi thở ấm sao che _ vừa gió mưa ơ ơ ơ ơ ơ)

Trong Hang Đá Nhỏ - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh (1/2)
Trong Hang Đá Nhỏ - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh (2/2)