Xin Dâng Lên

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Xin dâng lên của lễ thiết tha với lời ca trìu mến.

 

ĐK.

Dâng lên Ngài là dâng lên Ngài, xin an ủi tháng ngày.

 

2.

Xin dâng lên hôm nay mưa đã phai, dâng nắng ấm ngày mai.


ĐK.

Dâng lên Ngài là dâng lên Ngài, xin an ủi tháng ngày.

 

3.

Xin dâng lên sục sôi biển thù oán, êm đềm gió thanh bình.


ĐK.

Dâng lên Ngài là dâng lên Ngài, xin an ủi tháng ngày.

 

4.

Xin dâng lên cây đời mau tàn úa, con tựa nương vào Chúa.


ĐK.

Dâng lên Ngài là dâng lên Ngài, xin an ủi tháng ngày.

Xin Dâng Lên - Phanxicô - Dâng Lễ