Bài Ca Dâng Lễ

Tác giả: Phanxicô & Bùi Ngọc

Trình bày: Ngọc Mai

(http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/bai-ca-dang-le/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Dâng là dâng bánh thơm, dâng rượu nho ngát hương, hiệp dâng cùng hoa trái ngon là đây tình yêu chúng con.

 

ĐK.

Chúa thương xin Chúa nhận cho.

Chúa thương xin Chúa nhận cho.

 

2.

Đây ngàn dân khắp nơi mong đời luôn thắm tươi, thành tâm hiệp trong lễ dâng lời kinh nguyện xin phúc ân.


 ĐK.

Chúa thương xin Chúa nhận cho.

Chúa thương xin Chúa nhận cho.


3.

Đây đoàn con bốn phương trong bàn tay Chúa thương, hiệp dâng lời thơ tiếng ca ngợi khen tạ ơn thiết tha.


ĐK.

Chúa thương xin Chúa nhận cho.

Chúa thương xin Chúa nhận cho.

Bài Ca Dâng Lễ - Phanxicô & Bùi Ngọc - Dâng Lễ