Bài Ca Dâng Lễ

Tác giả: Phanxicô & Bùi Ngọc

Trình bày: Ngọc Mai

(http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/bai-ca-dang-le/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Dâng Lễ

CBST014

1.

Dâng là dâng bánh thơm

Dâng rượu nho ngát hương

Hiệp dâng cùng hoa trái ngon

Là đây tình yêu chúng con.

ĐK.

Chúa thương xin Chúa nhận cho

Chúa thương xin Chúa nhận cho.

2.

Đây ngàn dân khắp nơi

Mong đời luôn thắm tươi

Thành tâm hiệp trong lễ dâng

Lời kinh nguyện xin phúc ân.


ĐK.

Chúa thương xin Chúa nhận cho

Chúa thương xin Chúa nhận cho.


3.

Đây đoàn con bốn phương

Trong bàn tay Chúa thương

Hiệp dâng lời thơ tiếng ca

Ngợi khen tạ ơn thiết tha.


ĐK.

Chúa thương xin Chúa nhận cho

Chúa thương xin Chúa nhận cho.

Bài Ca Dâng Lễ - Phanxicô & Bùi Ngọc - Dâng Lễ