Chiều Tiệc Ly

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Anna Sao Mai

(https://www.youtube.com/watch?v=9ze_qStGBB4)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

1.

Xưa trong chiều sầu bi, nơi bàn tiệc ly, khi sắp ra đi,

Chúa vẫn hằng thương yêu nên tỏ thương yêu cho trọn khối tình,

Lấy bánh và tạ ơn, cho thành Mình Thánh nuôi người thế,

Lấy chén rượu, tạ ơn, cho thành Máu Thiêng trào hồng ân.

 

ĐK.

Xin tạ ơn Chúa.

Chúa sống cùng con qua những năm tháng cuộc đời,

Soi dẫn hồn con trên đường tới Quê Trời.

 

2.

Qua bao ngày khổ đau, Chúa về trời cao tươi sáng trăng sao,

Nhưng tấm lòng yêu thương không ngừng yêu thương nhân loại khốn cùng.

Chúa vẫn ở cùng con trong mọi nhịp sống đến tận thế.

Chúa vẫn dắt dìu con, nuôi hồn xác con trọn niềm thương.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa.

Chúa sống cùng con qua những năm tháng cuộc đời,

Soi dẫn hồn con trên đường tới Quê Trời.

 

3.

Chúa sống trọn tình yêu, chết vì tình yêu cho chúng con theo.

Chúa muốn người yêu thương như Ngài yêu thương đến tự hiến mình.

Xin Chúa gội lòng con chan hòa tình Chúa không bờ bến.

Sống giữa dòng đời, con sẽ là chứng nhân của tình thương.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa.

Chúa sống cùng con qua những năm tháng cuộc đời,

Soi dẫn hồn con trên đường tới Quê Trời.

Chiều Tiệc Ly - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh