Xin Ơn An Hòa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

1.

Chúa hiểu trong đời niềm đau chưa lắng vơi,

biết ở khắp nơi nước mắt chưa ngừng rơi.


ĐK.

Xin cho khắp nơi người thương nhau thiết tha,

quê hương chúng con được mãi an hòa.


2.

Chúa mở tiếng chào: "Bình an cho các con!"

Xin đổ chứa chan những suối ơn bình an.


ĐK.

Xin cho khắp nơi người thương nhau thiết tha,

quê hương chúng con được mãi an hòa.


3.

Chúa đổi căm hờn thành khoan dung thứ tha,

đá trổ đóa hoa, tiếng khóc nên lời ca.


ĐK.

Xin cho khắp nơi người thương nhau thiết tha,

quê hương chúng con được mãi an hòa.


4.

Có ở trong đời tình dâng trao sáng ngời,

sẽ nở khắp nơi những đóa hoa đẹp tươi.


ĐK.

Xin cho khắp nơi người thương nhau thiết tha,

quê hương chúng con được mãi an hòa.


5.

Khắp nẻo trăm miền, đoàn chiên theo Chúa chiên.

Chúa mở thánh ân nối kết muôn ngàn dân.


ĐK.

Xin cho khắp nơi người thương nhau thiết tha,

quê hương chúng con được mãi an hòa.

Xin Ơn An Hòa - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An