Khi Con Lạc Lối

Tác giả: Phanxicô

Trình bày:  Ca Đoàn Martino GX Long Thạnh Mỹ

(https://www.youtube.com/watch?v=tFEgVhG53aM)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST2

1.

Khi con lạc lối, đi trong đêm tối cuộc đời, Chúa gọi tên con, xin Chúa gọi tên con.

Xin đặt mũi gai nhọn vào trong con tim tội lỗi, để con biết buồn đau, hướng về nguồn sáng trời cao.


ĐK.

Chúa thắp sáng đường ngay nẻo chính, đưa con xa bờ lạc bến mê.

Chúa đón bước con tìm về nhà, luôn luôn thương xót và thứ tha.


2.

Tuy con lầm lỗi, đam mê, gian dối, tội tình, Chúa hoài thương yêu, tim Chúa hoài thương yêu.

Chúa tìm đón con về nghỉ ngơi trong cung lòng Chúa.

Hồn khô héo hồi sinh, kiếm tìm sự sống hiển vinh.


ĐK.

Chúa thắp sáng đường ngay nẻo chính, đưa con xa bờ lạc bến mê.

Chúa đón bước con tìm về nhà, luôn luôn thương xót và thứ tha.


3.

Bao năm lạc lối, nay con thống hối tìm về, dẫu lòng phôi phai, xin ước hẹn tương lai.

Chúa gột hết lỗi lầm, và cho tim con đổi mới.

Hồn thanh khiết sạch trong sẽ được hạnh phúc chờ mong.


ĐK.

Chúa thắp sáng đường ngay nẻo chính, đưa con xa bờ lạc bến mê.

Chúa đón bước con tìm về nhà, luôn luôn thương xót và thứ tha.


4.

Trong ân sủng Chúa, con không héo úa lụi tàn.

Chúa dìu con lên, ban sức mạnh siêu nhiên.

Chúa chạm đến tâm hồn, tình yêu khơi lên lửa mến.

Chỉ trong Chúa mà thôi, có đời đổi mới đẹp tươi.


ĐK.

Chúa thắp sáng đường ngay nẻo chính, đưa con xa bờ lạc bến mê.

Chúa đón bước con tìm về nhà, luôn luôn thương xót và thứ tha.

Khi Con Lạc Lối - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh