Chúa Tạo Tác Muôn Loài

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường

CBST2

1.

Hỏi những đỉnh núi, hỏi cánh chim trời,

hỏi những dòng suối, hỏi đến con người,

hỏi khắp muôn nơi: ai dựng nên trời đất,

và ai toàn năng đã tạo tác muôn loài?


ĐK.

Ngợi khen Thiên Chúa cao siêu,

tạ ơn Thiên Chúa thương yêu.

Chúa là Chúa Tể càn khôn.

Chúa là Cha hiền của con.


2.

Người kiếm tìm Chúa trong cõi hữu hình

được thấy mặt Chúa linh thánh vô hình.

Con đã cung chiêm bao kỳ công của Chúa

và mãi ngợi khen Chúa quyền phép vô cùng.


ĐK.

Ngợi khen Thiên Chúa cao siêu,

tạ ơn Thiên Chúa thương yêu.

Chúa là Chúa Tể càn khôn.

Chúa là Cha hiền của con.


3.

Cùng cảm tạ Chúa tạo tác con người,

và cho được phúc làm chủ muôn loài,

cho sống bên nhau, nên đoàn chiên của Chúa,

và dẫn đường đi đến hưởng phúc cứu độ.


ĐK.

Ngợi khen Thiên Chúa cao siêu,

tạ ơn Thiên Chúa thương yêu.

Chúa là Chúa Tể càn khôn.

Chúa là Cha hiền của con.


4.

Hình ảnh của Chúa là mỗi con người.

Vầng tim của Chúa luôn nói với đời.

Trong mỗi lương tâm vang lời ghi luật Chúa.

Từng phút từng giây Chúa mở lối soi đường.


ĐK.

Ngợi khen Thiên Chúa cao siêu,

tạ ơn Thiên Chúa thương yêu.

Chúa là Chúa Tể càn khôn.

Chúa là Cha hiền của con.


5.

Nhận biết về Chúa là thấy kho tàng,

và giữ luật Chúa là thấy thiên đàng.

Dâng Chúa Ba Ngôi muôn lòng tin thờ Chúa

và mãi mừng vui được có Chúa trong đời.


ĐK.

Ngợi khen Thiên Chúa cao siêu,

tạ ơn Thiên Chúa thương yêu.

Chúa là Chúa Tể càn khôn.

Chúa là Cha hiền của con.


Để kết (tùy ý):

Ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi.

Rạng danh Thiên Chúa muôn nơi.

Vương quyền, uy lực, vinh quang,

muôn đời quy về Ba Ngôi.

A-men.

Chúa Tạo Tác Muôn Loài - Phanxicô - Chúa Nói Cùng Con - Phanxicô - Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường (1/2)
Chúa Tạo Tác Muôn Loài - Phanxicô - Chúa Nói Cùng Con - Phanxicô - Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường (2/2)