Cửa Ơi Hãy Cất Cao

(Tv 23)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST2

ĐK.

Cửa ơi, hãy cất cao, cao lên nữa để đón chào.

Chào mừng Vua vinh quang là Chúa chiến thắng đang tiến vào.


1.

Đây trái đất muôn loài sinh sôi,

đây hoàn vũ muôn người muôn nơi đều là của Chúa Trời.

Vì địa cầu do Chúa dựng nên,

chính tay Ngài đã đặt nền trên biển khơi sông ngòi.


ĐK.

Cửa ơi, hãy cất cao, cao lên nữa để đón chào.

Chào mừng Vua vinh quang là Chúa chiến thắng đang tiến vào.


2.

Đây núi thánh Vua Trời uy nghiêm,

ai lòng trắng trong được tìm lên để thờ lạy kính chầu.

Người chẳng hề vương vấn phù vân

sẽ luôn được Chúa độ trì trong hồng ân dư đầy.


ĐK.

Cửa ơi, hãy cất cao, cao lên nữa để đón chào.

Chào mừng Vua vinh quang là Chúa chiến thắng đang tiến vào.

Cửa Ơi Hãy Cất Cao - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh