Quỳ Đây

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Quỳ đây lòng hướng lên trời cao, niềm tin, tình mến yêu dâng trào.

Cùng cảm tạ phúc ân cao vời đã dẫn đưa con người tìm đến nhau trong đời.

 

ĐK.

Xin cho tình yêu thương ngời sáng trong tình Chúa.

Cho người sống trăm năm an vui thái hòa.

 

2.

Tình yêu là khúc ca mùa xuân, tình yêu là giấc mơ thiên thần.

Tình yêu gọi nắng lên môi cười, nồng thắm trong ơn Trời, bền vững qua muôn đời.


ĐK.

Xin cho tình yêu thương ngời sáng trong tình Chúa.

Cho người sống trăm năm an vui thái hòa.

 

3.

Hiệp dâng đời kết đôi từ đây, hòa chung ngàn ước mơ vơi đầy.

Cùng khấn nguyện Chúa ban ơn lành, gọi trái tim chân thành, dìu bước đi song hành.


ĐK.

Xin cho tình yêu thương ngời sáng trong tình Chúa.

Cho người sống trăm năm an vui thái hòa.

 

4.

Vườn xanh chờ kết bông nở hoa, mùa xuân gọi nắng lên hiên nhà.

Người vui cùng tháng năm an bình, ngàn khúc ca ân tình đằm thắm trong gia đình.


ĐK.

Xin cho tình yêu thương ngời sáng trong tình Chúa.

Cho người sống trăm năm an vui thái hòa.

Quỳ Đây - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối