Lạy Bà

Tác giả: Phanxicô

Phần: Thơ

Lạy Bà


Bà Đầy Ơn Phúc, thương tôi

Phận hèn đắp đổi mảnh đời hư hao

Ăn mày đánh đổ cầu ao

Hoa hương Chúa gửi hôm nào còn đâu.


Lạy Bà, đường vắng canh thâu

Quê nhà xa lắm, nhịp cầu liêu xiêu

Sa đi ngã lại đã nhiều

Xin Sao Mai Sáng dắt dìu về thôn.


Qua đi chớp bể mưa nguồn

Ngày u tối, tháng năm buồn, sẽ quên

Nữ Vương Ban Sự Bằng Yên

Mưa xuân ướp mật, cỏ mềm lá xanh.


Lạy Bà Chỉ Bảo Đàng Lành

Cho tôi biết đổi thơ thành hào quang

Đưa tôi vào Cửa Thiên Đàng 

Náu nương Toà Đấng Khôn Ngoan đời đời.


Pxc