Sống Tình Bác Ái

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

ĐK.

Nguyện xin Chúa đỡ nâng hồn con mãi mãi,

và dạy con vui sống theo tình bác ái.


1.

Bày tay thơm hương là bàn tay trao tặng đóa hồng.

Làm vui lòng Chúa là tình yêu thắm nồng hy sinh.

Tình Chúa trong lòng người làm sáng tươi cuộc đời.

Mỗi câu tình nghĩa làm vút lên vạn tiếng cười.


ĐK.

Nguyện xin Chúa đỡ nâng hồn con mãi mãi,

và dạy con vui sống theo tình bác ái.


2.

Tình nơi Bê-lem là tình yêu đi tìm đến người.

Tình trên thập giá là tình yêu hiến tặng, dâng trao.

Tình Chúa luôn gọi mời người đắp xây tình người.

Mỗi câu trìu mến thành đóa hoa đẹp cõi đời.


ĐK.

Nguyện xin Chúa đỡ nâng hồn con mãi mãi,

và dạy con vui sống theo tình bác ái.


3.

Nguyện xin cho con một tình yêu khoan hòa, nhẫn nhục,

lòng không giận dữ, chẳng tự kiêu, không tìm vinh thân.

Lòng trí con ở đời mờ tối trong phận người,

Chúa ban lửa mến để trái tim này sáng ngời.


ĐK.

Nguyện xin Chúa đỡ nâng hồn con mãi mãi,

và dạy con vui sống theo tình bác ái.


4.

Mùa xuân thiên cung là mùa xuân con người ngưỡng vọng.

Tình yêu đằm thắm thành mùa xuân gian trần an vui.

Rồi lá rơi về cội, rồi nước trôi về nguồn,

chỉ duy lòng mến bền vững muôn đời chẳng cùng.


ĐK.

Nguyện xin Chúa đỡ nâng hồn con mãi mãi,

và dạy con vui sống theo tình bác ái.

Sống Tình Bác Ái - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An (1/2)
Sống Tình Bác Ái - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An (2/2)