Nguyện Cầu Cho Nhau 2

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Hôm nay quỳ bên nhau đón trao muôn lời yêu dấu.

Cùng nguyện cầu cho nhau ngày sau mãi tươi màu.

Anh như trời mây trắng, em như nụ hoa cánh hồng.

Xin cho trời tươi sáng, xin cho nụ hoa thắm nồng.

(Duo Nữ)

Xin cho nhau duyên mai sau luôn thắm màu, trăm năm duyên đẹp như ban đầu.

(Duo Nam)

Xin cho nhau duyên mai sau mãi bền lâu, hôm nay, tương lai và suốt đời.

 

ĐK.

Nguyện cầu cho nhau bằng tiếng ca, tình thiết tha, ước mong đời thái hòa.

Nguyện cầu cho nhau từng giây phút của cuộc đời.

Yêu người, sống cho người.

 

2.

Hôm nay cầm tay nhau, mắt trông xa cùng một hướng.

Cùng hẹn lời yêu thương, cùng đi suốt con đường.

Nghiêng vai vào mưa gió, đôi tay dựng xây mái nhà.

Qua bao mùa gian khó, cho nhau bài ca thái hòa.

(Duo Nữ)

Xin cho anh luôn hiên ngang luôn vững vàng như sông uy hùng luôn dâng tràn.

(Duo Nam)

Xin cho em trong gian nan vững niềm tin như sông êm trôi ngàn bến bờ.


ĐK.

Nguyện cầu cho nhau bằng tiếng ca, tình thiết tha, ước mong đời thái hòa.

Nguyện cầu cho nhau từng giây phút của cuộc đời.

Yêu người, sống cho người.

 

3.

Trong chân thành yêu thương giúp nhau đến cùng Thiên Chúa.

Dù tìm về muôn phương đừng quên cõi thiên đường.

Anh như đèn thắp sáng, em như lời kinh tháng ngày.

Trông lên trời mây trắng, mong tâm hồn luôn thắm đầy.

(Duo Nữ)

Xin cho anh luôn thanh cao luôn sáng ngời, thương yêu như Trời yêu thương người.

(Duo Nam)

Xin cho em luôn tươi xinh tấm lòng thanh như trăng long lanh ngời giữa đời.


ĐK.

Nguyện cầu cho nhau bằng tiếng ca, tình thiết tha, ước mong đời thái hòa.

Nguyện cầu cho nhau từng giây phút của cuộc đời.

Yêu người, sống cho người.

 

4.

Hôm nay nhìn tương lai, ước mơ tuôn trào êm ái.

Lời nguyện cầu trên môi còn vang mãi trong đời.

Trong ân tình Thiên Chúa, tương lai nào lo lắng gì.

Xin dâng vào tay Chúa mai sau đường đi lối về.

(Duo Nữ)

Xin cho nhau duyên mai sau luôn thắm màu, trăm năm duyên đẹp như ban đầu.

(Duo Nam)

Xin cho nhau duyên mai sau mãi bền lâu, hôm nay, tương lai và suốt đời.


ĐK.

Nguyện cầu cho nhau bằng tiếng ca, tình thiết tha, ước mong đời thái hòa.

Nguyện cầu cho nhau từng giây phút của cuộc đời.

Yêu người, sống cho người.

Nguyện Cầu Cho Nhau 2 - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (1/2)
Nguyện Cầu Cho Nhau 2 - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (2/2)