Tạ Ơn Chúa Ban Hoa Màu

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường

CBST2

ĐK.

Dù con đi đâu, bãi mía hay nương dâu,

thầm ghi ơn sâu, ơn Chúa cho hoa màu.

Hồng ân muôn nơi như cát biển sao trời.

Tạ ơn Chúa ban ngàn niềm vui chứa chan.


1.

Chúa cho nắng, Chúa cho mưa,

Chúa chăm từng ruộng lúa vườn dưa.

Ban tâm trí, ban đôi tay,

Chúa giúp người chung sức dựng xây.

Ngợi khen Thiên Chúa, Chúa uy quyền vô biên.

Tạ ơn Thiên Chúa, Chúa nhân hiền vô bờ.


ĐK.

Dù con đi đâu, bãi mía hay nương dâu,

thầm ghi ơn sâu, ơn Chúa cho hoa màu.

Hồng ân muôn nơi như cát biển sao trời.

Tạ ơn Chúa ban ngàn niềm vui chứa chan.


2.

Chúa đan lá, Chúa đơm hoa,

Chúa thêu thùa câu hát lời ca.

Soi đôi mắt, khơi con tim,

Chúa cho người yêu mến, cậy tin.

Ngợi khen Thiên Chúa, Đấng sáng tạo khôn vơi.

Đẹp thay Danh Chúa khắp đất trời sáng ngời.


ĐK.

Dù con đi đâu, bãi mía hay nương dâu,

thầm ghi ơn sâu, ơn Chúa cho hoa màu.

Hồng ân muôn nơi như cát biển sao trời.

Tạ ơn Chúa ban ngàn niềm vui chứa chan.


3.

Giữ môi thắm, giữ chân son,

Chúa như mẹ nâng giấc chiều con.

Trong đêm tối, trong gian nguy,

Chúa soi đường đưa lối người đi.

Tạ ơn Thiên Chúa mãi giữ gìn, nâng niu.

Lời thiêng êm ái mãi khuyên nhủ, dắt dìu.


ĐK.

Dù con đi đâu, bãi mía hay nương dâu,

thầm ghi ơn sâu, ơn Chúa cho hoa màu.

Hồng ân muôn nơi như cát biển sao trời.

Tạ ơn Chúa ban ngàn niềm vui chứa chan.


4.

Có tươi thắm, có phôi pha,

thế gian đẹp xinh sẽ dần qua.

Qua gian khó, sang quang vinh,

Chúa ước hẹn ân phúc phục sinh.

Thờ lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ siêu nhiên.

Lòng từ bi Chúa mãi muôn đời vững bền.


ĐK.

Dù con đi đâu, bãi mía hay nương dâu,

thầm ghi ơn sâu, ơn Chúa cho hoa màu.

Hồng ân muôn nơi như cát biển sao trời.

Tạ ơn Chúa ban ngàn niềm vui chứa chan.

Tạ Ơn Chúa Ban Hoa Màu - Phanxicô - Chúa Nói Cùng Con - Phanxicô - Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường (1/2)
Tạ Ơn Chúa Ban Hoa Màu - Phanxicô - Chúa Nói Cùng Con - Phanxicô - Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường (2/2)