Đường Trăm Năm Chúa Đưa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hôn Lễ

CBST2

1.

Chúa nhân hiền tuyệt vời,

Chúa ban tặng cuộc đời niềm vui khắp nơi.

Chúa cho nụ yêu thương

nở hoa hồng thơm hương, hoa mãi thơm hương.


ĐK.

Tình yêu thương trên trời xuống đời

và xe duyên kết người với người.

Người chung nhau vui buồn, nắng mưa,

đường trăm năm trông nhờ Chúa đưa.


2.

Sống cho nhau trọn tình,

bước chung một hành trình về quê phúc vinh.

Đáp ơn gọi chung đôi,

lãnh ơn trời sinh sôi, ơn mãi sinh sôi.


ĐK.

Tình yêu thương trên trời xuống đời

và xe duyên kết người với người.

Người chung nhau vui buồn, nắng mưa,

đường trăm năm trông nhờ Chúa đưa.


3.

Chúa vui tươi hiền hòa

thắp trong lòng mọi nhà tình yêu thiết tha.

Chúa ban rượu Ca-na,

suối ơn đượm hương hoa chan chứa bao la.


ĐK.

Tình yêu thương trên trời xuống đời

và xe duyên kết người với người.

Người chung nhau vui buồn, nắng mưa,

đường trăm năm trông nhờ Chúa đưa.


4.

Có nhau trên đường trần,

khắp nơi xa nẻo gần cậy trông thánh ân.

Phút giây này chung đôi,

sánh vai cùng ra khơi, ơn Chúa khôn vơi.


ĐK.

Tình yêu thương trên trời xuống đời

và xe duyên kết người với người.

Người chung nhau vui buồn, nắng mưa,

đường trăm năm trông nhờ Chúa đưa.

Đường Trăm Năm Chúa Đưa - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối