Nếu Chúa Là

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Nếu Chúa là mùa xuân vĩnh viễn, thì con xin dâng Ngài cuộc đời,

Mong tình yêu mãi nở mai vàng, mong ngày mai nắng mở huy hoàng.

Nếu Chúa là trời cao con làm nụ hoa đón mưa ân tình.

Nếu Chúa là tình yêu con xin được sống mãi trong tình yêu.

 

ĐK.

Nếu không tình Chúa, trần gian cách trở ôi vô cùng.

Nên con nguyện xin tình Chúa dắt dìu đời bình yên.

 

2.

Nếu cõi đời mà không có Chúa thì muôn nơi không còn tình người,

Ai tìm ai biết ở nơi nào, khi buồn đau biết ngỏ nơi nào.

Có Chúa thì đường xa cũng thành vườn hoa nối qua muôn nhà.

Có Chúa thì ngàn năm cũng như một thoáng vút trong tình yêu.


ĐK.

Nếu không tình Chúa, trần gian cách trở ôi vô cùng.

Nên con nguyện xin tình Chúa dắt dìu đời bình yên.

 

3.

Nếu mái nhà thành hôn có Chúa thì trăm năm đâu sợ cuộc đời,

Trên đường xa, Chúa đổ ơn Trời, khi hiểm nguy, Chúa chở che người.

Có Chúa dù khổ đau vẫn bền chặt lâu mối dây tơ hồng.

Có Chúa tình trầu cau sẽ tươi đẹp mãi giữa đời bể dâu.


ĐK.

Nếu không tình Chúa, trần gian cách trở ôi vô cùng.

Nên con nguyện xin tình Chúa dắt dìu đời bình yên.

 

4.

Nếu Chúa là trời thanh gió mát thì đôi chim bay bổng tuyệt vời,

Đưa dìu nhau hết biển gian trần, qua ngàn sau tới ở Thiên Đường.

Nếu Chúa là vì sao con làm thuyền cau lướt trôi theo Ngài.

Nếu Chúa là tình thương con xin làm gió rắc gieo tình thương.


ĐK.

Nếu không tình Chúa, trần gian cách trở ôi vô cùng.

Nên con nguyện xin tình Chúa dắt dìu đời bình yên.

Nếu Chúa Là - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối