Vãn Dâng Hoa

Trước Lúc Dâng

Ký âm: Phanxicô

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Phụ Lục (Không dùng trong phụng vụ)

CBST1

«“Trước Lúc Dâng” được ký âm theo giọng hát của mẹ tôi, dâng hoa ở thập niên 1940 tại một họ lẻ thuộc giáo xứ Bồ Ngọc, huyện Quỳnh Côi, giáo phận Thái Bình. Lời ca là một phần của bản văn Nghinh Hoa Tụng Kỳ Chương, phần âm nhạc (ngũ cung) rất đẹp với giai điệu giản dị và tiết tấu mạch lạc. Ở một vài chỗ, lời ca bị “á thanh” (không đúng dấu giọng vì nốt nhạc), nhưng xin được giữ nguyên ở đây hầu duy trì màu sắc cũ; việc chỉnh lý sẽ để về sau. Nhìn chung, đây cũng là một tác phẩm dân gian ngọt ngào và sốt sắng, đáng lưu tâm để gìn vàng giữ ngọc.»

- pxc

Vãn Dâng Hoa - Trước Lúc Dâng - Ký Âm: Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ) (1/3)
Vãn Dâng Hoa - Trước Lúc Dâng - Ký Âm: Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ) (2/3)
Vãn Dâng Hoa - Trước Lúc Dâng - Ký Âm: Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ) (3/3)