Muôn Kinh Dâng Mẹ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Melbourne

(https://www.youtube.com/watch?v=9H3ALPwEHYg)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Đức Mẹ

CBST1

1.

Dâng hy sinh lời ca tươi xinh, dâng muôn kinh lên Mẹ Đồng Trinh.

Nguyện khắp nơi muôn nơi yêu mến Mẹ đời đời.

 

ĐK.

Cho thế giới với cả đoàn con hợp một lòng cùng ca dâng tiến:

Kính mừng Ma-ri-a.

Kính mừng Ma-ri-a.

 

2.

Ôi lung linh lời ca tôn vinh, ôi lung linh dâng Mẹ Đồng Trinh.

Nguyện khắp nơi hy sinh, luôn đắp xây hòa bình.


ĐK.

Cho thế giới với cả đoàn con hợp một lòng cùng ca dâng tiến:

Kính mừng Ma-ri-a.

Kính mừng Ma-ri-a.

 

3.

Xin dâng lên này muôn con tim, muôn con tim chung một niềm tin.

Mẹ sẽ đưa muôn dân đang cách xa về gần.


ĐK.

Cho thế giới với cả đoàn con hợp một lòng cùng ca dâng tiến:

Kính mừng Ma-ri-a.

Kính mừng Ma-ri-a.

 

4.

Dâng hôm nay lời ca tôn vinh, dâng hôm mai trăm triệu lời kinh.

Nguyện chuỗi Kinh Mân Côi thêm sức cho mọi người.


ĐK.

Cho thế giới với cả đoàn con hợp một lòng cùng ca dâng tiến:

Kính mừng Ma-ri-a.

Kính mừng Ma-ri-a.

 

5.

Nơi dương gian nguyện muôn câu kinh, như muôn hoa dâng Mẹ Hiển Vinh.

Nguyện đức tin vươn cao, lòng mến yêu dạt dào.


ĐK.

Cho thế giới với cả đoàn con hợp một lòng cùng ca dâng tiến:

Kính mừng Ma-ri-a.

Kính mừng Ma-ri-a.

Muôn Kinh Dâng Mẹ - Phanxicô - Đức Mẹ