Ca Nguyện

Tuyển tập Thánh ca

CÁT BIỂN SAO TRỜI

Nhạc sĩ Phanxicô

Phần này gồm các tác phẩm: