Cầu Cho Sự Hiệp Nhất

(Kh 5:9; Ga 15:23; 1Cr 10:16-17)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

ĐK.

Xin Chúa cho Giáo Hội bình an và hiệp nhất,

một đoàn chiên kết liên, bước theo một Chúa chiên.


1.

Chiên Con đã hy sinh chuộc về cho Thiên Chúa

muôn người thuộc mọi sắc dân, mọi ngôn ngữ, mọi màu da.


ĐK.

Xin Chúa cho Giáo Hội bình an và hiệp nhất,

một đoàn chiên kết liên, bước theo một Chúa chiên.


2.

Xin trong Chúa yêu thương, lòng người thôi ngăn cách,

nhân loại họp lại với nhau thành tấm áo không đường khâu.


ĐK.

Xin Chúa cho Giáo Hội bình an và hiệp nhất,

một đoàn chiên kết liên, bước theo một Chúa chiên.


3.

Nâng niu giữ cho nhau trọn vẹn một tấm bánh,

Thân Thể Mầu Nhiệm hiển vinh hằng viên mãn trong tình yêu.


ĐK.

Xin Chúa cho Giáo Hội bình an và hiệp nhất,

một đoàn chiên kết liên, bước theo một Chúa chiên.

Cầu Cho Sự Hiệp Nhất - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An