Tình Yêu Thương Vời Vợi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Diệu Hiền

(https://www.youtube.com/watch?v=_0sazhTuHBU)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Chúa có tình yêu thương vời vợi, tình vượt cao hơn ngàn vì sao, mãi mãi luôn bao la, muôn lời ca cảm tạ tình Cha.

 

ĐK.

Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là Mẹ hiền nuôi sống con.

 

2.

Chúa đến cùng con đây tội tình, từ ngàn năm không ngại tìm thăm.

Chúa đến trong tim con, ban thần lương giữ hồn đẹp luôn.


ĐK.

Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là Mẹ hiền nuôi sống con.

 

3.

Máu Thánh từ Can-vê ngày nào, còn hồng ân ban tặng ngàn dân.

Máu đổ trên dương gian nuôi hồn con tháng ngày lầm than.


ĐK.

Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là Mẹ hiền nuôi sống con.

 

4.

Nhớ những ngày lang thang lạc loài, đoàn người qua sa mạc miền xa,

Chúa đã ban Man-na nuôi người đi suốt dặm đường xa.


ĐK.

Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là Mẹ hiền nuôi sống con.

 

5.

Chúa vẫy mời con mau trở về, ngập hồn trong suối nguồn trường sinh.

Chúa mở đôi tay thiêng cho đời con tháng ngày bình yên.


ĐK.

Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là Mẹ hiền nuôi sống con.

 

6.

Cứ mỗi ngày trôi trong cuộc đời là nguồn ơn Cha dào dạt hơn.

Thánh Thể Cha ban cho, muôn người đi đến được đầy no.


ĐK.

Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là Mẹ hiền nuôi sống con.

 

7.

Tiếng hát này con dâng trọn tình, cảm tạ Cha muôn ngàn ngày qua,

Ơn nghĩa không phai phôi, luôn tìm theo bước Người mà thôi.


ĐK.

Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là Mẹ hiền nuôi sống con.

Tình Yêu Thương Vời Vợi - Phanxicô - Ca Nguyện