Hãy Đến Với Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Tam Biên

(https://www.youtube.com/watch?v=Paxw5Ofl7m0)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Hãy đến với Chúa hỡi ai ưu phiền, vai mang gánh nặng và tim héo mòn.

Hãy đến với Ngài, vì Ngài yêu thương.

Ai sầu, ai khổ, Ngài sẽ ủi an.

 

1.

Chúa sẽ đưa người ra đồng rợp xanh bóng cây, tới bên bờ suối cho người an nghỉ no đầy.

Chúa đưa bàn tay vợi đi khó nguy đường dài.

Chúa đưa bàn tay dìu dắt bước đi đêm ngày.


ĐK.

Hãy đến với Chúa hỡi ai ưu phiền, vai mang gánh nặng và tim héo mòn.

Hãy đến với Ngài, vì Ngài yêu thương.

Ai sầu, ai khổ, Ngài sẽ ủi an.

 

2.

Chúa thắp sao trời cho người còn trong bóng đêm.

Chúa buông lời hát ru người se sắt ưu phiền.

Chúa giăng mùa xuân mờ tan tuyết sương lạnh lùng.

Chúa gieo niềm vui gửi theo gió bay muôn trùng.


ĐK.

Hãy đến với Chúa hỡi ai ưu phiền, vai mang gánh nặng và tim héo mòn.

Hãy đến với Ngài, vì Ngài yêu thương.

Ai sầu, ai khổ, Ngài sẽ ủi an.

 

3.

Hãy đến với Ngài trong đời buồn vui sớm hôm, lắng nghe Lời Chúa như là sương mát tâm hồn.

Nếm thử mà xem tình Chúa biết bao ngọt ngào.

Trái Tim dịu êm trào dâng Suối Thiêng dạt dào.


ĐK.

Hãy đến với Chúa hỡi ai ưu phiền, vai mang gánh nặng và tim héo mòn.

Hãy đến với Ngài, vì Ngài yêu thương.

Ai sầu, ai khổ, Ngài sẽ ủi an.


1.

Chúa sẽ đưa người ra đồng rợp xanh bóng cây, tới bên bờ suối cho người an nghỉ no đầy.

Chúa đưa bàn tay vợi đi khó nguy đường dài.

Chúa đưa bàn tay dìu dắt bước đi đêm ngày.


ĐK.

Hãy đến với Chúa hỡi ai ưu phiền, vai mang gánh nặng và tim héo mòn.

Hãy đến với Ngài, vì Ngài yêu thương.

Ai sầu, ai khổ, Ngài sẽ ủi an.

Hãy Đến Với Chúa - Phanxicô - Ca Nguyện