Thiên Thần Bản Mệnh 2

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Chư Thánh

CBST2

ĐK.

Con đang bước đi trên nẻo đường thế gian gập ghềnh.

Đường xa buồn tênh, cầu treo bấp bênh.

Con luôn vững tin dù hành trình chông gai nắng mưa,

Chúa sai thiên thần ân cần dẫn đưa.


1.

Tạ ơn Thiên Chúa chăm sóc khi vui biển lặng sóng êm,

đỡ nâng khi buồn cho người càng thêm chân cứng đá mềm.

Tạ ơn Chúa cho thiên thần đón đợi cùng con bước lên.

Vực sâu núi cao thiên thần dang cánh giúp con vững bền.


ĐK.

Con đang bước đi trên nẻo đường thế gian gập ghềnh.

Đường xa buồn tênh, cầu treo bấp bênh.

Con luôn vững tin dù hành trình chông gai nắng mưa,

Chúa sai thiên thần ân cần dẫn đưa.


2.

Hằng luôn chiêm ngắm Thiên Chúa Ba Ngôi đời đời chẳng ngơi,

biết bao thiên thần ở gần hào quang Thiên Chúa cao vời.

Nguyện xin Chúa sai thiên thần đến mở lòng soi trí con,

dạy con lẽ khôn ngoan về Thiên Chúa, Đấng con kiếm tìm.


ĐK.

Con đang bước đi trên nẻo đường thế gian gập ghềnh.

Đường xa buồn tênh, cầu treo bấp bênh.

Con luôn vững tin dù hành trình chông gai nắng mưa,

Chúa sai thiên thần ân cần dẫn đưa.


3.

Được làm con Chúa, con muốn đi theo đường đời thắm tươi.

Ước mong thiên thần giữ gìn để lương tâm mãi sáng ngời,

để khi bước qua con đường kiếp người, hồn con đến nơi,

được chiêm ngưỡng muôn thiên thần lên xuống trước ngai Chúa Trời.


ĐK.

Con đang bước đi trên nẻo đường thế gian gập ghềnh.

Đường xa buồn tênh, cầu treo bấp bênh.

Con luôn vững tin dù hành trình chông gai nắng mưa,

Chúa sai thiên thần ân cần dẫn đưa.

ĐK.

Con đang bước đi trên nẻo đường thế gian gập ghềnh.

Đường xa buồn tênh, cầu treo bấp bênh.

Con luôn vững tin dù hành trình chông gai nắng mưa,

Chúa sai thiên thần ân cần dẫn đưa.


1.

Tạ ơn Thiên Chúa chăm sóc khi vui biển lặng sóng êm,

đỡ nâng khi buồn cho người càng thêm chân cứng đá mềm.

Tạ ơn Chúa cho thiên thần đón đợi cùng con bước lên.

Vực sâu núi cao thiên thần dang cánh giúp con vững bền.


ĐK.

Con đang bước đi trên nẻo đường thế gian gập ghềnh.

Đường xa buồn tênh, cầu treo bấp bênh.

Con luôn vững tin dù hành trình chông gai nắng mưa,

Chúa sai thiên thần ân cần dẫn đưa.


2.

Hằng luôn chiêm ngắm Thiên Chúa Ba Ngôi đời đời chẳng ngơi,

biết bao thiên thần ở gần hào quang Thiên Chúa cao vời.

Nguyện xin Chúa sai thiên thần đến mở lòng soi trí con,

dạy con lẽ khôn ngoan về Thiên Chúa, Đấng con kiếm tìm.


ĐK.

Con đang bước đi trên nẻo đường thế gian gập ghềnh.

Đường xa buồn tênh, cầu treo bấp bênh.

Con luôn vững tin dù hành trình chông gai nắng mưa,

Chúa sai thiên thần ân cần dẫn đưa.


3.

Được làm con Chúa, con muốn đi theo đường đời thắm tươi.

Ước mong thiên thần giữ gìn để lương tâm mãi sáng ngời,

để khi bước qua con đường kiếp người, hồn con đến nơi,

được chiêm ngưỡng muôn thiên thần lên xuống trước ngai Chúa Trời.


ĐK.

Con đang bước đi trên nẻo đường thế gian gập ghềnh.

Đường xa buồn tênh, cầu treo bấp bênh.

Con luôn vững tin dù hành trình chông gai nắng mưa,

Chúa sai thiên thần ân cần dẫn đưa.

Thiên Thần Bản Mệnh 2 - Phanxicô - Chư Thánh (1/2)
Thiên Thần Bản Mệnh 2 - Phanxicô - Chư Thánh (2/2)