Xây Đắp Hòa Bình (Peacemakers)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Phụ Lục (Không dùng trong phụng vụ)

CBST1

The war has passed away, so peaceful now is the day.

Enemies became friends when killing came to an end.

But there remains the old bloodstain,

Not fading after many rains.

Flesh and bones refresh the soil,

Sweat and tears enrich the toil,

Making all flowers blossom on rocky life.

The valley of death will turn a paradise.


The sweetness of the peace is fully felt

After so many years of bitter war.

Just look at all the ruins that still remain.

It’s always right and just to say again:

Blessed are the peacemakers.

Blessed are those who make flowers all blossom in love.

.

Cuộc chiến ấy đã ngừng tan, ta sống hôm nay trong bình an.

Thù oán ấy hóa tình thân khi tiếng binh đao đã lặng câm.

Hỡi ôi đường xưa còn vết máu loang,

Máu kinh hoàng bao giờ mới phai mờ.

Bao xương thịt rơi bón ruộng nương,

Ta chung hòa nước mắt mồ hôi,

Cho đất cằn, cho đá hằn nở hoa tươi thắm nơi nơi.

Cho lối đường ra chiến trường từ nay đưa tới thiên đường.


Người có sống qua cuộc chiến đắng cay thuở ấy

Mới nâng niu nghĩa an vui ngày tháng hôm nay.

Nhìn dấu tích điêu tàn biết chiến tranh kinh hoàng.

Thật chính đáng trao lời nói nhắc cho nhau rằng:

Tuyệt vời thay ai đem an vui.

Vinh phúc thay ai xây đắp hòa bình, làm nở hoa yêu thương.

Peacemakers - Xây Đắp Hòa Bình - Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ) (1/2)
Peacemakers - Xây Đắp Hòa Bình - Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ) (1/2)