Cuộc Đời Ngát Hương Hoa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Cecilia Bùi Phát

(https://www.youtube.com/watch?v=Lo0Pv-W4_us)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Cuộc đời ngát hương hoa, ơn Trời cho thái hòa.

Đây hương lúa nương đồng, đây hương nồng nho chín,

Hòa câu ca, xin nguyện dâng tiến Cha.

 

ĐK.

Tiến dâng Cha hương hoa của cõi đời, trái tim Cha bao la xin dủ thương.

 

2.

Đường đời nắng theo mưa, tim người theo bốn mùa.

Bao nhiêu nỗi ưu phiền, bao nhiêu niềm vui sướng,

Hòa câu ca, xin nguyện dâng tiến Cha.


ĐK.

Tiến dâng Cha hương hoa của cõi đời, trái tim Cha bao la xin dủ thương.

 

3.

Từng ngày đến tương lai, theo hoài những bến bờ.

Bao mơ ước xa mờ, bao mong chờ sẽ đến,

Hòa câu ca, xin nguyện dâng tiến Cha. 


ĐK.

Tiến dâng Cha hương hoa của cõi đời, trái tim Cha bao la xin dủ thương.

Cuộc Đời Ngát Hương Hoa - Phanxicô - Dâng Lễ