Suy Niệm Theo Mẹ Mân Côi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Lạy Mẹ Ma-ri-a là Đóa Hoa Hồng Mầu Nhiệm,

con theo Mẹ suy niệm về ơn Chúa cứu độ trần gian.

Mầu nhiệm Kinh Mân Côi sáng lên nơi Mẹ trìu mến.

Khấn xin Mẹ thương đến, giúp con được mến tin như Mẹ.


1.

Năm xưa trong Vườn Dầu lời Chúa trao dâng

ngân vang trong lời Mẹ trìu mến xin vâng.

Những đóa hồng Mẹ trao ngát hương ngàn phương,

hương hoa dạy lòng con vui sống khiêm nhường.


ĐK.

Lạy Mẹ Ma-ri-a là Đóa Hoa Hồng Mầu Nhiệm,

con theo Mẹ suy niệm về ơn Chúa cứu độ trần gian.

Mầu nhiệm Kinh Mân Côi sáng lên nơi Mẹ trìu mến.

Khấn xin Mẹ thương đến, giúp con được mến tin như Mẹ.


2.

Vâng theo chương trình của thượng trí uy linh,

tin yêu, thông hiệp, Mẹ tận hiến, hy sinh.

Thánh Giá hòa niềm đau với Mẹ Sầu Bi,

thắp sáng đường trường sinh đưa bước con đi.


ĐK.

Lạy Mẹ Ma-ri-a là Đóa Hoa Hồng Mầu Nhiệm,

con theo Mẹ suy niệm về ơn Chúa cứu độ trần gian.

Mầu nhiệm Kinh Mân Côi sáng lên nơi Mẹ trìu mến.

Khấn xin Mẹ thương đến, giúp con được mến tin như Mẹ.


3.

Con mong luôn cùng Mẹ nguyện ngắm thiêng liêng,

vươn cao trong mầu nhiệm của Chúa vô biên.

Những bước đường niệm suy có Mẹ dìu đưa,

con vui thỏa đời tâm linh, nói sao vừa.


ĐK.

Lạy Mẹ Ma-ri-a là Đóa Hoa Hồng Mầu Nhiệm,

con theo Mẹ suy niệm về ơn Chúa cứu độ trần gian.

Mầu nhiệm Kinh Mân Côi sáng lên nơi Mẹ trìu mến.

Khấn xin Mẹ thương đến, giúp con được mến tin như Mẹ.


4.

Xin dâng linh hồn hằng mừng rỡ hân hoan,

xin luôn vui cùng Mẹ hòa khúc tri ân.

Đấng Cứu Độ toàn năng mở tay từ nhân,

ban ơn trọng đại luôn cho khắp muôn dân.


ĐK.

Lạy Mẹ Ma-ri-a là Đóa Hoa Hồng Mầu Nhiệm,

con theo Mẹ suy niệm về ơn Chúa cứu độ trần gian.

Mầu nhiệm Kinh Mân Côi sáng lên nơi Mẹ trìu mến.

Khấn xin Mẹ thương đến, giúp con được mến tin như Mẹ.

Suy Niệm Theo Mẹ Mân Côi - Phanxicô - Đức Mẹ (1/2)
Suy Niệm Theo Mẹ Mân Côi - Phanxicô - Đức Mẹ (2/2)