Tri Ân Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Anna Sao Mai

(https://www.youtube.com/watch?v=qw-1JfRh_J8)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Bao năm dài đã qua rồi, đường con đi trong cuộc sống có tình yêu Thiên Chúa bên con.

Bao nhiêu ngày những thăng trầm, tuổi thơ đi, vui buồn đến, có tình yêu xanh mãi đời con.

 

ĐK.

Xin tri ân, tri ân Chúa, xin tri ân, tri ân Chúa, ngày từng ngày dìu dắt chúng con trên đời.

Xin tri ân, tri ân Chúa, xin tri ân, tri ân Chúa, trọn cuộc đời nguyện sống đáp đền Chúa thôi.

 

2.

Khi con từ giã Thiên Đường, đời hoang vu trơ sỏi đá, những vòng gai giăng mắc bên chân.

Con gieo hạt khắp gian trần, hạt lên cây, cây trổ lá, những quả ngon nuôi sống đời con.


ĐK.

Xin tri ân, tri ân Chúa, xin tri ân, tri ân Chúa, ngày từng ngày dìu dắt chúng con trên đời.

Xin tri ân, tri ân Chúa, xin tri ân, tri ân Chúa, trọn cuộc đời nguyện sống đáp đền Chúa thôi.

 

3.

Khi con vừa bước ra đời, đời bao vây, con bật khóc, thấy trầm luân từ lúc sơ sinh.

Nhưng con còn thấy hy vọng: Mùa đông qua, xuân lại đến, có chờ mong nên có niềm vui.


ĐK.

Xin tri ân, tri ân Chúa, xin tri ân, tri ân Chúa, ngày từng ngày dìu dắt chúng con trên đời.

Xin tri ân, tri ân Chúa, xin tri ân, tri ân Chúa, trọn cuộc đời nguyện sống đáp đền Chúa thôi.

 

4.

Con vui nhịp võng ân tình, chờ câu ru, say dòng sữa, nhớ bàn tay từ mẫu yêu thương.

Con như gặp Chúa ân tình, chiều tương tư, đêm hẹn ước, uống lời yêu ngây ngất vầng tim.


ĐK.

Xin tri ân, tri ân Chúa, xin tri ân, tri ân Chúa, ngày từng ngày dìu dắt chúng con trên đời.

Xin tri ân, tri ân Chúa, xin tri ân, tri ân Chúa, trọn cuộc đời nguyện sống đáp đền Chúa thôi.

 

5.

Con như gặp Đấng Vô Hình ở thiên nhiên, trong cuộc sống, cuối đường tim hay giữa lương tâm.

Con luôn gặp Chúa ân tình, ngày xuân xanh, trong giờ chết, mỗi ngày qua con đến gần Cha.


ĐK.

Xin tri ân, tri ân Chúa, xin tri ân, tri ân Chúa, ngày từng ngày dìu dắt chúng con trên đời.

Xin tri ân, tri ân Chúa, xin tri ân, tri ân Chúa, trọn cuộc đời nguyện sống đáp đền Chúa thôi.

Tri Ân Chúa - Phanxicô - Ca Nguyện