Người Ơi Trở Về

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Tam Biên - Ca Đoàn Cecillia Kẻ Sặt

(https://www.youtube.com/watch?v=FlAPSrR9h6k)

(https://www.youtube.com/watch?v=_bmVOjv0aQg)

(https://www.youtube.com/watch?v=N5AUbvC4yx8)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

ĐK.

Người ơi trở về, người ơi trở về, dù đời bao tội tình.

Tình thương của Ngài, tình thương của Ngài, mãi đón chờ thương yêu.

 

1.

Hãy bước trở về, lòng thống hối từ nay, hãy bước trở về trong ân tình đắm say.

Bao năm tái tê đi hoang trong bến mê, có Cha từ ái vẫn chờ đón con về.


ĐK.

Người ơi trở về, người ơi trở về, dù đời bao tội tình.

Tình thương của Ngài, tình thương của Ngài, mãi đón chờ thương yêu.

 

2.

Chúa mãi ngàn đời là chân lý ngàn nơi, Chúa mãi là đường đưa ta về mến thương.

Ai trong gió sương bao đam mê vấn vương, bước về tìm Chúa, suối nguồn phúc muôn đời.


ĐK.

Người ơi trở về, người ơi trở về, dù đời bao tội tình.

Tình thương của Ngài, tình thương của Ngài, mãi đón chờ thương yêu.

 

3.

Biết có bao giờ chợt xao xuyến lòng ta, thấy cõi đời này bao nhiêu tình chóng qua.

Bông hoa thắm tươi, mưa bay hương sắc phai.

Cõi trần chìm đắm sẽ lạc mất Quê Trời.


ĐK.

Người ơi trở về, người ơi trở về, dù đời bao tội tình.

Tình thương của Ngài, tình thương của Ngài, mãi đón chờ thương yêu.

 

4.

Cõi thế lưu đày một kiếp sống mà thôi, biết có bao ngày cho ta tìm sướng vui.

Trăm năm dẫu xa, nhưng trăm năm cũng qua.

Có được tình Chúa mới được phúc muôn đời.


ĐK.

Người ơi trở về, người ơi trở về, dù đời bao tội tình.

Tình thương của Ngài, tình thương của Ngài, mãi đón chờ thương yêu.

 

5.

Hãy bước trở về, lòng vui sướng bình yên.

Hãy bước trở về, bao sai lầm lãng quên.

Con tim héo khô mau rung lên tiếng tơ, hết lòng thờ Chúa sẽ được phúc mong chờ.


ĐK.

Người ơi trở về, người ơi trở về, dù đời bao tội tình.

Tình thương của Ngài, tình thương của Ngài, mãi đón chờ thương yêu.

Người Ơi Trở Về - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh