Tình Yêu Thiên Chúa

Tác giả: Phanxicô & Thế Thông

Trình bày: Elvis Phương, Lệ Hằng

(https://www.youtube.com/watch?v=wzc4_eFgmFo)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền.

Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương.

Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời.

Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân loan báo Thiên ân cho khắp nhân trần.

 

1.

Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời.

Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời.

Chúa đã thương tôi, nên có đôi môi tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen.


ĐK.

Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền.

Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương.

Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời.

Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân loan báo Thiên ân cho khắp nhân trần.

 

2.

Nhìn ngước lên cao, ngàn ánh trăng sao, tinh tú dạt dào.

Nào ai dám nói đất thấp trời cao, Chúa ở nơi nào?

Chúa ở bên tôi, đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi.


ĐK.

Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền.

Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương.

Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời.

Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân loan báo Thiên ân cho khắp nhân trần.

 

3.

Ngày tháng hôm nay và mãi tương lai, Chúa biết từng ngày.

Đời tôi đang sống dẫu có đổi thay, tay Chúa an bài.

Mưa gió miên man, hay nắng hân hoan, môi luôn tràn tiếng hát, tâm tư bình an.


ĐK.

Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền.

Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương.

Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời.

Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân loan báo Thiên ân cho khắp nhân trần.

 

4.

Trời đất bao la dành hết cho ta đâu có tình cờ.

Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời.

Trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người.


ĐK.

Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền.

Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương.

Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời.

Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân loan báo Thiên ân cho khắp nhân trần.

Tình Yêu Thiên Chúa - Phanxicô & Thế Thông - Ca Nguyện (1/2)
Tình Yêu Thiên Chúa - Phanxicô & Thế Thông - Ca Nguyện (2/2)