Tình Yêu Muôn Đời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Phaolô

(https://www.youtube.com/watch?v=BIH-JIdPNDw)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Lúa đơm bông, đơm chỉ một lần.

Nho kết trái, chỉ hái mùa nho.

Tình yêu là ân huệ muôn đời,

Tình yêu là ân huệ muôn đời.

Chúa Trời làm tươi nở giữa đời ngàn hương hoa.

 

ĐK.

Xin dâng lên xin dâng lên cuộc đời.

Cùng mối tình đẹp xinh mãi mãi.

Trên đường có đôi, bên nhau khắp nơi.

Muôn đời duyên mãi thắm tươi.

 

2.

Tiến dâng Cha hoa mộng một đời,

Dâng nắng mới mở lối ngày mai.

Tình yêu làm sáng cuộc sống này,

Tình yêu làm sáng cuộc sống này.

Tháng ngày tình chung thủy sáng ngời nhờ ơn Cha.


ĐK.

Xin dâng lên xin dâng lên cuộc đời.

Cùng mối tình đẹp xinh mãi mãi.

Trên đường có đôi, bên nhau khắp nơi.

Muôn đời duyên mãi thắm tươi.

Tình Yêu Muôn Đời - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối