Cát Biển Sao Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Bích Phượng

(http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/cat-bien-sao-troi-5/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Hãy đếm tinh tú trên trời mà biết ơn Người cho đời,

Và xem cát biển để hiểu Người thương ta.

Người thương ta muôn ngàn năm rất xa,

Thuở muôn loài chưa thành trong cõi đời.

Chính Người mở cho ta đất trời biển bao la.

 

ĐK.

Người thương ta, tháng năm qua tình vẫn bao la,

Đến muôn đời tình chẳng phai nhòa,

Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa.

Nguyện dâng Cha trái tim con tình nghĩa phôi pha,

Muốn đáp đền nào có chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu.

 

2.

Người đã dang cánh chim bằng êm ái như là phượng hoàng,

Dìu con bé nhỏ muôn nẻo đường dương gian.

Đường nguy nan qua vực sâu núi cao,

Chẳng nơi nào không tình sâu nghĩa đầy.

Tháng ngày ở bên Cha đất trời tỏa hương hoa.


ĐK.

Người thương ta, tháng năm qua tình vẫn bao la,

Đến muôn đời tình chẳng phai nhòa,

Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa.

Nguyện dâng Cha trái tim con tình nghĩa phôi pha,

Muốn đáp đền nào có chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu.

 

3.

Tình Chúa cho lúa thơm đồng, đặt nỗi vui đẹp trong lòng,

Gọi hoa thắm nở cho mở mùa thương yêu.

Tình thương yêu trên trời cao gió reo,

Ghé mắt nhìn con hạt mưa, dấu bèo.

Khó nghèo có bao nhiêu đáp đền đủ thương yêu.


ĐK.

Người thương ta, tháng năm qua tình vẫn bao la,

Đến muôn đời tình chẳng phai nhòa,

Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa.

Nguyện dâng Cha trái tim con tình nghĩa phôi pha,

Muốn đáp đền nào có chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu.

 

4.

Đời có bao lúc vô tình và có bao người bạc tình.

Nhiều khi tất cả đôi ngả bỏ con đi.

Còn mong chi khi trời xanh vẫn xanh,

Chúa vẫn dành cho hồn bao phúc lành.

Chúa là cả tương lai dẫu đời sẽ phôi phai.


ĐK.

Người thương ta, tháng năm qua tình vẫn bao la,

Đến muôn đời tình chẳng phai nhòa,

Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa.

Nguyện dâng Cha trái tim con tình nghĩa phôi pha,

Muốn đáp đền nào có chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu.

 

5.

Nguyện Chúa xua hết mây mù, đổi mới tim người hận thù,

Để trong bốn bể vui kể tình anh em.

Người thương nhau bao niềm đau sẽ vơi,

Đến trong đời êm đềm bao tiếng cười.

Hỡi người hãy thương yêu, đáp đền tình Cha thương.


ĐK.

Người thương ta, tháng năm qua tình vẫn bao la,

Đến muôn đời tình chẳng phai nhòa,

Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa.

Nguyện dâng Cha trái tim con tình nghĩa phôi pha,

Muốn đáp đền nào có chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu.

Cát Biển Sao Trời - Phanxicô - Ca Nguyện (1/2)
Cát Biển Sao Trời - Phanxicô - Ca Nguyện (2/2)