Xin Mở Cửa Công Chính

(Tv 118)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Nhập Lễ

CBST2

ĐK.

Xin mở cho tôi cửa công chính, mở ra cho tôi tiến vào dâng lời tạ ơn Chúa.


1.

Hãy tạ ơn Chúa hoài vì Chúa hảo tâm, vì tình thương của Người bền vững muôn đời.


ĐK.

Xin mở cho tôi cửa công chính, mở ra cho tôi tiến vào dâng lời tạ ơn Chúa.


2.

Chúa hằng ban sức mạnh, tôi mãi ngợi ca.

Người rủ thương cứu độ, tôi mãi ca ngợi.


ĐK.

Xin mở cho tôi cửa công chính, mở ra cho tôi tiến vào dâng lời tạ ơn Chúa.


3.

Với người công chính thật, cửa sẽ mở ra, mở vào nơi Chúa ngự, vào chính thiên tòa.


ĐK.

Xin mở cho tôi cửa công chính, mở ra cho tôi tiến vào dâng lời tạ ơn Chúa.


4.

Chúa hằng thương đoái nhìn, hằng đáp lời xin, và mở tay cứu độ, xin cảm tạ Người.


ĐK.

Xin mở cho tôi cửa công chính, mở ra cho tôi tiến vào dâng lời tạ ơn Chúa.


5.

Kiếm tìm khắp thế trần, ai sánh bằng Chúa?

Lòng cậy tin Chúa Trời hạnh phúc muôn đời.


ĐK.

Xin mở cho tôi cửa công chính, mở ra cho tôi tiến vào dâng lời tạ ơn Chúa.

Xin Mở Cửa Công Chính - Phanxicô - Nhập Lễ