Này Tấm Bánh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Chúa ơi này tấm bánh và này chén rượu nho lòng thành con dâng Ngài.

Đây lời con như hương trầm bay triền miên về thiên đường nguyện xin hồng ân.

 

ĐK.

Tiếng hát bay muôn chiều, tiến Chúa hương tình yêu,

Hương tình yêu cõi đời đưa bay lên, đưa bay lên tới mây trời.

Dâng là dâng bánh rượu lành, dâng là dâng tấm lòng thành,

Nguyện dâng tấm lòng thành, thương yêu, Chúa sẽ ban ơn lành.

 

2.

Chúa ơi, trọn kiếp sống và trọn tấm tình yêu lòng thành con dâng Ngài.

Cho đời con nên tươi hồng, xin tình yêu thành hương nồng tỏa bay ngàn nơi.


ĐK.

Tiếng hát bay muôn chiều, tiến Chúa hương tình yêu,

Hương tình yêu cõi đời đưa bay lên, đưa bay lên tới mây trời.

Dâng là dâng bánh rượu lành, dâng là dâng tấm lòng thành,

Nguyện dâng tấm lòng thành, thương yêu, Chúa sẽ ban ơn lành.

 

3.

Chúa ơi, đời con sống là vạn nỗi sầu thương ngập tràn trên muôn đường.

Xin hồng ân như sao trời soi đời con niềm hy vọng chờ mong ngày mai. 


ĐK.

Tiếng hát bay muôn chiều, tiến Chúa hương tình yêu,

Hương tình yêu cõi đời đưa bay lên, đưa bay lên tới mây trời.

Dâng là dâng bánh rượu lành, dâng là dâng tấm lòng thành,

Nguyện dâng tấm lòng thành, thương yêu, Chúa sẽ ban ơn lành.

Này Tấm Bánh - Phanxicô - Dâng Lễ