Này Tấm Bánh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Dâng Lễ

CBST043

1.

Chúa ơi này tấm bánh

Và này chén rượu nho

Lòng thành con dâng Ngài.

Đây lời con như hương trầm

Bay triền miên về thiên đường

Nguyện xin hồng ân.

ĐK.

Tiếng hát bay muôn chiều,

Tiến Chúa hương tình yêu,

Hương tình yêu cõi đời đưa bay lên,

Đưa bay lên tới mây trời.

Dâng là dâng bánh rượu lành,

Dâng là dâng tấm lòng thành,

Nguyện dâng tấm lòng thành,

Thương yêu, Chúa sẽ ban ơn lành.

2.

Chúa ơi, trọn kiếp sống

Và trọn tấm tình yêu

Lòng thành con dâng Ngài.

Cho đời con nên tươi hồng,

Xin tình yêu thành hương nồng

Tỏa bay ngàn nơi.


ĐK.

Tiếng hát bay muôn chiều,

Tiến Chúa hương tình yêu,

Hương tình yêu cõi đời đưa bay lên,

Đưa bay lên tới mây trời.

Dâng là dâng bánh rượu lành,

Dâng là dâng tấm lòng thành,

Nguyện dâng tấm lòng thành,

Thương yêu, Chúa sẽ ban ơn lành.

3.

Chúa ơi, đời con sống

Là vạn nỗi sầu thương

Ngập tràn trên muôn đường.

Xin hồng ân như sao trời

Soi đời con niềm hy vọng

Chờ mong ngày mai.


ĐK.

Tiếng hát bay muôn chiều,

Tiến Chúa hương tình yêu,

Hương tình yêu cõi đời đưa bay lên,

Đưa bay lên tới mây trời.

Dâng là dâng bánh rượu lành,

Dâng là dâng tấm lòng thành,

Nguyện dâng tấm lòng thành,

Thương yêu, Chúa sẽ ban ơn lành.

Này Tấm Bánh - Phanxicô - Dâng Lễ