Tuyển tập Thánh ca

Cát Biển Sao Trời

Sưu tầm nhạc thánh ca của nhạc sĩ Phanxicô Nguyễn Đình Diễn.