Trao Thương Mến

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

ĐK.

Gần nhau trao thương mến cùng nhau kết câu thề.

Hẹn nhau đôi tim mãi hòa khúc hát yêu thương.

Dìu nhau đi chung đường, tình mến mãi thắm hường.

Nguyện bên nhau không rời dù cho đời nguy khó.

Gần nhau trong Thiên Chúa, tình yêu ngát hương trời.

Hồng ân như xuân thắm tràn ánh nắng tương lai.

Đường xa chung mây trời, chiều vắng góp tiếng cười.

Nguyện Chúa mãi chúc lành tình yêu mãi trung thành.

 

1.

Như là chim sánh đôi, trọn đời yêu mến thôi, lòng người miên man tiếng cười.

Ân tình không biên giới, thắm thiết dâng đầy vơi, yêu như tình Chúa yêu người.


ĐK.

Gần nhau trao thương mến cùng nhau kết câu thề.

Hẹn nhau đôi tim mãi hòa khúc hát yêu thương.

Dìu nhau đi chung đường, tình mến mãi thắm hường.

Nguyện bên nhau không rời dù cho đời nguy khó.

Gần nhau trong Thiên Chúa, tình yêu ngát hương trời.

Hồng ân như xuân thắm tràn ánh nắng tương lai.

Đường xa chung mây trời, chiều vắng góp tiếng cười.

Nguyện Chúa mãi chúc lành tình yêu mãi trung thành.

 

2.

Như cành chung với cây nở ngàn hoa ngất ngây, đời người say hương thắm đầy.

Trên đường đưa nhau tới, có Chúa theo ngàn nơi, trăm năm đẹp mãi duyên đời.


ĐK.

Gần nhau trao thương mến cùng nhau kết câu thề.

Hẹn nhau đôi tim mãi hòa khúc hát yêu thương.

Dìu nhau đi chung đường, tình mến mãi thắm hường.

Nguyện bên nhau không rời dù cho đời nguy khó.

Gần nhau trong Thiên Chúa, tình yêu ngát hương trời.

Hồng ân như xuân thắm tràn ánh nắng tương lai.

Đường xa chung mây trời, chiều vắng góp tiếng cười.

Nguyện Chúa mãi chúc lành tình yêu mãi trung thành.

 

3.

Lên đường đi bốn phương, gieo trồng hoa ngát hương, trọn đời dâng lên Chúa Trời.

Mắt nhìn chung một hướng, tim kết một niềm thương, đưa nhau về bến Thiên Đường.

Trao Thương Mến - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (1/2)
Trao Thương Mến - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (2/2)