Cảm Tạ Tình Yêu

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

ĐK.

Xin dâng lời cảm tạ của một loài hoa đơn sơ, một loài cỏ lá hoang dại, mọn hèn,

Được Ngài ban cho một tình yêu, và được Ngài ban cho một người yêu.

Biết nói gì, nào biết nói gì, tạ ơn Ngài ban thành mái gia đình.

 

1.

Từ khi con có tình yêu, bao nhiêu nước mắt (là nước mắt) vỡ theo nụ cười.

Từ khi con biết yêu người, con nghe tiếng gọi (là tiếng gọi) trọn đời trung kiên.


ĐK.

Xin dâng lời cảm tạ của một loài hoa đơn sơ, một loài cỏ lá hoang dại, mọn hèn,

Được Ngài ban cho một tình yêu, và được Ngài ban cho một người yêu.

Biết nói gì, nào biết nói gì, tạ ơn Ngài ban thành mái gia đình.

 

2.

Đời con thơ ấu từ xưa, đôi tay Thiên Chúa (là Thiên Chúa) dẫn đưa tuyệt vời.

Đời con khôn lớn lên rồi, con nên đôi bạn (là đôi bạn) còn nhờ ơn trên.


ĐK.

Xin dâng lời cảm tạ của một loài hoa đơn sơ, một loài cỏ lá hoang dại, mọn hèn,

Được Ngài ban cho một tình yêu, và được Ngài ban cho một người yêu.

Biết nói gì, nào biết nói gì, tạ ơn Ngài ban thành mái gia đình.

 

3.

Lời con nên những lời ca, dâng lên Thiên Chúa (là Thiên Chúa) thiết tha nguyện cầu.

Tình yêu tươi thắm ban đầu thơm hương nguyên vẹn (là nguyên vẹn) đẹp màu trăm năm.


ĐK.

Xin dâng lời cảm tạ của một loài hoa đơn sơ, một loài cỏ lá hoang dại, mọn hèn,

Được Ngài ban cho một tình yêu, và được Ngài ban cho một người yêu.

Biết nói gì, nào biết nói gì, tạ ơn Ngài ban thành mái gia đình.

 

4.

Đời con sẽ có niềm vui, trong bao gian khó (là gian khó) nổi trôi từng ngày.

Nguyện cho hai trái tim này trung kiên ước nguyện (là ước nguyện) vẹn đầy tin yêu.

Cảm Tạ Tình Yêu - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối