Yêu Cuộc Sống Này

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Minh Thư

(http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/yeu-cuoc-song-nay/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Ca Nguyện

CBST134

1.

Con hằng mến yêu cuộc sống này

Bởi vì chính Chúa dựng nên,

Dòng đời chính Chúa gọi tên.

Này muôn hoa tươi và nụ cười,

Kia dòng nước mắt, đường chông gai,

Đây tình Thiên Chúa chẳng phôi phai,

Ngời sáng trong cuộc đời.

ĐK.

Và con mến yêu

(_ _ _ Chúng con hằng yêu mến)

Quê Hương trên trời cao siêu

(_ _ _ _ Quê Hương trên trời cao siêu)

Là nơi con sẽ về

(_ _ _ Là nơi con sẽ về)

Mai con về bên Chúa, Chúa ơi

(_ _ _ _ _ _ _)

_ _ _ Mai con về trên cõi trời.

(Chúng con về bên Chúa _ Chúa ơi)

2.

Cây rụng lá xanh, rụng lá vàng,

Cuộc đời có lúc bình an,

Cuộc đời có lúc lầm than.

Đời không phôi phai chẳng là đời,

Nhưng đời có Chúa, đời an vui,

Như thuyền theo Chúa, thuyền êm trôi

Về bến muôn ngàn đời.


ĐK.

Và con mến yêu

(_ _ _ Chúng con hằng yêu mến)

Quê Hương trên trời cao siêu

(_ _ _ _ Quê Hương trên trời cao siêu)

Là nơi con sẽ về

(_ _ _ Là nơi con sẽ về)

Mai con về bên Chúa, Chúa ơi

(_ _ _ _ _ _ _)

_ _ _ Mai con về trên cõi trời.

(Chúng con về bên Chúa _ Chúa ơi)


1.

Con hằng mến yêu cuộc sống này

Bởi vì chính Chúa dựng nên,

Dòng đời chính Chúa gọi tên.

Này muôn hoa tươi và nụ cười,

Kia dòng nước mắt, đường chông gai,

Đây tình Thiên Chúa chẳng phôi phai,

Ngời sáng trong cuộc đời.

ĐK.

Và con mến yêu

(_ _ _ Chúng con hằng yêu mến)

Quê Hương trên trời cao siêu

(_ _ _ _ Quê Hương trên trời cao siêu)

Là nơi con sẽ về

(_ _ _ Là nơi con sẽ về)

Mai con về bên Chúa, Chúa ơi

(_ _ _ _ _ _ _)

_ _ _ Mai con về trên cõi trời.

(Chúng con về bên Chúa _ Chúa ơi)

2.

Cây rụng lá xanh, rụng lá vàng,

Cuộc đời có lúc bình an,

Cuộc đời có lúc lầm than.

Đời không phôi phai chẳng là đời,

Nhưng đời có Chúa, đời an vui,

Như thuyền theo Chúa, thuyền êm trôi

Về bến muôn ngàn đời.


ĐK.

Và con mến yêu

(_ _ _ Chúng con hằng yêu mến)

Quê Hương trên trời cao siêu

(_ _ _ _ Quê Hương trên trời cao siêu)

Là nơi con sẽ về

(_ _ _ Là nơi con sẽ về)

Mai con về bên Chúa, Chúa ơi

(_ _ _ _ _ _ _)

_ _ _ Mai con về trên cõi trời.

(Chúng con về bên Chúa _ Chúa ơi)


1.

Con hằng mến yêu cuộc sống này

Bởi vì chính Chúa dựng nên,

Dòng đời chính Chúa gọi tên.

Này muôn hoa tươi và nụ cười,

Kia dòng nước mắt, đường chông gai,

Đây tình Thiên Chúa chẳng phôi phai,

Ngời sáng trong cuộc đời.

ĐK.

Và con mến yêu

(_ _ _ Chúng con hằng yêu mến)

Quê Hương trên trời cao siêu

(_ _ _ _ Quê Hương trên trời cao siêu)

Là nơi con sẽ về

(_ _ _ Là nơi con sẽ về)

Mai con về bên Chúa, Chúa ơi

(_ _ _ _ _ _ _)

_ _ _ Mai con về trên cõi trời.

(Chúng con về bên Chúa _ Chúa ơi)

3.

Sông rộng, núi cao là cõi đời,

Và người có những bàn tay

Từng ngày góp sức dựng xây.

Gọi muôn câu ca vào mọi nhà,

Cho vườn xanh lá, ngợp hương hoa,

Khơi lòng nhân thế ngợi khen Cha

Trọn nghĩa trong cuộc đời.


ĐK.

Và con mến yêu

(_ _ _ Chúng con hằng yêu mến)

Quê Hương trên trời cao siêu

(_ _ _ _ Quê Hương trên trời cao siêu)

Là nơi con sẽ về

(_ _ _ Là nơi con sẽ về)

Mai con về bên Chúa, Chúa ơi

(_ _ _ _ _ _ _)

_ _ _ Mai con về trên cõi trời.

(Chúng con về bên Chúa _ Chúa ơi)

Yêu Cuộc Sống Này - Phanxicô - Ca Nguyện