Tráng Ca Chư Thánh Tử Đạo

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/1521172324907769)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Chư Thánh

CBST2

1.

Này khúc tráng ca oai hùng còn vọng khắp núi sông muôn trùng.

Này máu pháp trường, này xương ngục tối.

Này giáo với gươm vung lên, này bao lớp người bền gan trung kiên.


ĐK.

Của lễ tiến dâng lên trời là mạng sống Chúa ban cho người.

Trọn nghĩa kính mến, vẹn câu trao dâng là tình của người chết vì yêu.


2.

Người giữa đớn đau, dập vùi, nhìn về thánh giá trên đỉnh đồi.

Lòng mến mãnh liệt mạnh hơn sự chết.

Dù núi đá kia tan ra, người luôn giữ trọn tình yêu bao la.


ĐK.

Của lễ tiến dâng lên trời là mạng sống Chúa ban cho người.

Trọn nghĩa kính mến, vẹn câu trao dâng là tình của người chết vì yêu.


3.

Dòng máu chứng nhân Nước Trời là hạt giống đức tin cho đời.

Sự chết cúi đầu, tình yêu toàn thắng.

Từ bóng tối bao đau thương, mùa xuân Giáo Hội nở hoa thơm hương.


ĐK.

Của lễ tiến dâng lên trời là mạng sống Chúa ban cho người.

Trọn nghĩa kính mến, vẹn câu trao dâng là tình của người chết vì yêu.


4.

Người chiến thắng trong cuộc đời, được nhận lãnh phúc vinh trên trời.

Người biết sống cùng khổ đau thập giá và biết hiến trao, hy sinh, là mong sẽ được phục sinh quang vinh.


ĐK.

Của lễ tiến dâng lên trời là mạng sống Chúa ban cho người.

Trọn nghĩa kính mến, vẹn câu trao dâng là tình của người chết vì yêu.

Tráng Ca Chư Thánh Tử Đạo - Phanxicô - Chư Thánh
Tráng Ca Chư Thánh Tử Đạo - Phanxicô - Chư Thánh