Lời Kinh Và Cuộc Sống

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Cecilia Beaverton

(https://www.youtube.com/watch?v=_8jJvgHTRL4)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Giọt nước mắt đã rơi cho cuộc đời, với giọt mồ hôi góp vào cùng người vui.

Nước mắt mồ hôi hiến dâng cho đời, với hy sinh xây nên ân tình.

Tình yêu đáp đền bằng hy sinh.

Xin cho con biết yêu thương không chỉ bằng bờ môi, không chỉ bằng tiếng nói thôi, nhưng bằng hy sinh một đời.

Xin cho lời kinh thương mến nở hoa với đôi tay này, đi xây đời hết thương đau, mưu cầu hạnh phúc cho nhau.

 

2.

Ngàn tiếng hát vút lên cho cuộc đời, thắm hòa lời kinh góp từ một niềm tin.

Tiếng hát lời kinh hiến dâng cho đời, với hy sinh xây nên ân tình.

Tình yêu đáp đền bằng hy sinh.

Xin cho thương mến trong tim thắm hòa cùng lời kinh, thắm hòa cùng với hy sinh, yêu người yêu quên phận mình.

Trao nhau lời không gian dối, nhìn nhau mắt không căm thù, chia nhau đời sống an vui, cho người đừng nói chia phôi.

 

3.

Ngàn sóng gió đã lên trong cuộc đời, biết rằng đường xa vẫn mặn mà tình yêu.

Sóng gió đường xa bước qua với người, lấy hy sinh xây nên ân tình.

Tình yêu đáp đền bằng hy sinh.

Xin cho con biết xin vâng mỗi khi ai cần con, biết dùng đời Chúa cho con thương đời ai đang mỏi mòn.

Xin cho đời con theo Chúa là theo hiến dâng thân mình, tin yêu vượt lối chông gai, vui nhận Thập Giá trên vai.

 

4. (Kết)

Và mãi mãi nỗi vui cho cuộc đời sẽ là tình yêu kết thành tình dâng trao.

Mãi mãi tình yêu hiến dâng cho đời, với hy sinh xây nên ân tình.

Tình yêu đáp đền bằng hy sinh.

Lời Kinh Và Cuộc Sống - Phanxicô - Ca Nguyện