Lời Chúa Còn Muôn Đời

(Is 40:8; Gv 1:7; Tv 119:24.41.49.54.103-104.105.114; 147:14-15)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Lời Chúa

CBST2

1.

Chúa ơi, hoa lá tàn rơi, Lời Chúa còn muôn đời.

Con được Lời Chúa trong tâm hồn vui,

dạy con gieo bước theo Người.


ĐK.

Con hy vọng, cậy trông ở Lời Chúa.

Chúa là nơi con náu nương muôn đời.


2.

Chúa thương sai phái Lời đi ngự xuống cùng gian trần.

Chúa đặt bờ cõi trong miền hồng ân,

ban cho lúa miến muôn phần.


ĐK.

Con hy vọng, cậy trông ở Lời Chúa.

Chúa là nơi con náu nương muôn đời.


3.

Chúa ơi, xin lấy tình thương ủ ấp đời con hoài.

Như Lời đã hứa, xin Người thực thi,

cho con ơn phúc cứu độ.


ĐK.

Con hy vọng, cậy trông ở Lời Chúa.

Chúa là nơi con náu nương muôn đời.


4.

Chúa ơi, như ánh đèn đêm, Lời Chúa hằng soi đường.

Đây mật Lời Chúa thơm ngọt miệng con,

cho con ánh sáng tâm hồn.


ĐK.

Con hy vọng, cậy trông ở Lời Chúa.

Chúa là nơi con náu nương muôn đời.


5.

Tháng năm lữ thứ trần gian, Lời Chúa là hy vọng.

Như là dòng suối mong về biển khơi,

con mong sẽ đến bên Người.


ĐK.

Con hy vọng, cậy trông ở Lời Chúa.

Chúa là nơi con náu nương muôn đời.

Lời Chúa Còn Muôn Đời - Phanxicô - Lời Chúa