Xin Thắp Sáng Hồn Con

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: CĐMVN

(https://www.youtube.com/watch?v=BmDgqbTuXdk)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chúa Thánh Thần

CBST1

1.

Xin cho hồn con đây mà màn đêm vẫn còn mịt mù

Được cháy lên, cháy lên ánh hồng soi ấm nồng.

Xin cho bước chân đi trọn đời theo tiếng kêu mời.

Hồn thơm hương tình mến như trời thắm hương ngàn hoa.

 

ĐK.

Chúa sẽ dắt dìu con, đưa con về bến bờ, Người dìu về tới bến bờ.

Chúa sẽ thắp lửa thiêng rọi đời sáng tin yêu, cuộc đời con sáng tin yêu.

 

2.

Xin cho hồn bay cao và nhìn xem lẽ trời nhiệm mầu.

Nguyện sáng soi trí tâm, chữa lại bao lỗi lầm.

Xin cho khắp muôn nơi rạng ngời chân lý cao vời.

Đời hoang mang mờ tối thấy được ánh dương đẹp tươi.


ĐK.

Chúa sẽ dắt dìu con, đưa con về bến bờ, Người dìu về tới bến bờ.

Chúa sẽ thắp lửa thiêng rọi đời sáng tin yêu, cuộc đời con sáng tin yêu.

 

3.

Xin cho hồn con đây được bừng lên ánh lửa nhiệt thành.

Và trái tim giá băng ấm lại ơn phúc lành.

Con gieo bước yêu thương vào đời soi ánh Tin Mừng.

Nguyện vinh quang của Chúa chan hòa sáng tươi ngàn phương.


ĐK.

Chúa sẽ dắt dìu con, đưa con về bến bờ, Người dìu về tới bến bờ.

Chúa sẽ thắp lửa thiêng rọi đời sáng tin yêu, cuộc đời con sáng tin yêu.

Xin Thắp Sáng Hồn Con - Phanxicô - Chúa Thánh Thần