Xin Chúa Nhận Lễ Dâng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca đoàn Clara GX Xóm Chiếu

(https://www.youtube.com/watch?v=jxEB_3Uunxw)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Xin Chúa nhận lễ dâng đây bánh rượu (i) thơm nồng,

Và lời kinh nguyện ước, cùng yêu mến đầy vơi.

Xin kính dâng về trời, xin Chúa ban hồng ân.

 

ĐK.

Nguyện dâng lên, con nguyện dâng lên những đau buồn trĩu nặng trong đời.

Chúa thương ban phúc lành ủi an, cho con tháng ngày vui sống, đời truân chuyên thắm đẹp niềm tin.

 

2.

Tay Chúa tạo tác con, cho xác hồn sống trên đời.

Đời nổi trôi nhịp bước, còn vươn tới ngày mai.

Bao tháng năm miệt mài, xin Chúa luôn dìu đưa. 


ĐK.

Nguyện dâng lên, con nguyện dâng lên những đau buồn trĩu nặng trong đời.

Chúa thương ban phúc lành ủi an, cho con tháng ngày vui sống, đời truân chuyên thắm đẹp niềm tin.

Xin Chúa Nhận Lễ Dâng - Phanxicô - Dâng Lễ