Mẹ Của Di Dân

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/10058678970840584/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

1.

Mẹ ơi, nhớ ngày xưa, Mẹ đưa Chúa Hài Nhi bỏ quê nhà sang miền đất lạ.

Mẹ tin Chúa Toàn Năng gần xa mãi dủ thương, mãi che chở người nơi tha hương.


ĐK.

Mẹ thương mến người xa nhà, những đau buồn xin giúp vượt qua.

Mẹ yêu dấu của di dân, khấn xin Mẹ đưa lối xa gần.


2.

Còn đây nỗi biệt ly, còn đây những người đi, đến nơi xa mong đời thái hòa.

Mẹ thương chuyển hồng ân, Mẹ xin Chúa từ nhân xuống ơn độ trì cho di dân.


ĐK.

Mẹ thương mến người xa nhà, những đau buồn xin giúp vượt qua.

Mẹ yêu dấu của di dân, khấn xin Mẹ đưa lối xa gần.


3.

Mẹ thương giúp trần gian thành nơi thắm bình an, chẳng nơi nào đất lạ quê người.

Nguyện cho khắp ngàn dân tìm nhau, đón nhận nhau, bốn phương một nhà thương yêu nhau.


ĐK.

Mẹ thương mến người xa nhà, những đau buồn xin giúp vượt qua.

Mẹ yêu dấu của di dân, khấn xin Mẹ đưa lối xa gần.

Mẹ Của Di Dân - Phanxicô - Đức Mẹ