Nguyện Dâng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Nguyện dâng bông lúa, trái nho đồng xanh, xin Chúa ban ơn lành.


ĐK.

Xin dâng lễ vật để tạ ơn Chúa, chúc tụng và nguyện xin.

(Xin dâng lễ vật để tạ ơn với khấn xin.)


2.

Nguyện xin cho khắp muôn dân gần xa vui sống trong an hòa.


ĐK.

Xin dâng lễ vật để tạ ơn Chúa, chúc tụng và nguyện xin.

(Xin dâng lễ vật để tạ ơn với khấn xin.)


3.

Nguyện xin cho chúng con đang hành hương đi tới Quê Thiên Đường.


ĐK.

Xin dâng lễ vật để tạ ơn Chúa, chúc tụng và nguyện xin.

(Xin dâng lễ vật để tạ ơn với khấn xin.)

Nguyện Dâng - Phanxicô - Dâng Lễ